info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl
+31(0)6 43438008
Ga terug naar overzicht

HTF-Symposium: Polarisatie (met Denker des Vaderlands Marjan Slob, Floris van den Berg en Menno Hurenkamp)

Australiëlaan 25, 3526 AB Utrecht
2 december
10:00 - 15:00 uur

Symposia  

De HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie organiseert twee keer per jaar een openbaar symposium over actuele en toegepast filosofische thema's.

Kwesties als de stikstofcrisis, de acties van Extiction Rebellion en de woke-discussie drijven ons steeds vaker uit elkaar. Toch kunnen we het ons in deze tijden van crisis niet permitteren om elkaar uit de weg te gaan. Hoe kunnen wij omgaan met deze toenemende polarisatie?

In ons symposium op zaterdag 2 december a.s. duiken we met gerenommeerde sprekers in het probleem van polarisatie. De HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie wil iedereen dan ook van harte uitnodigen deel te nemen!

Denker des Vaderlands Marjan Slob, milieufilosoof Floris van den Berg en hoogleraar Menno Hurenkamp nemen ons mee in verschillende perspectieven op aard en functie van polarisatie, en laten zien hoe de filosofie ons kan helpen deze te overstijgen. Na de sprekers nodigen wij u uit in het gesprek en kunnen er vragen gesteld worden. Meer informatie over de sprekers en welke onderwerpen zij aansnijden is te vinden via de aanmeldlink en onze social media kanalen. 

Prijzen incl. koffie/thee, lunch en borrel na afloop. 

Inloop met koffie/thee vanaf 10.15 uur | Aanvang 11.00 uur | Afsluiting en borrel na afloop 14.30 uur

Aanmelden kan hier. Wees er op tijd bij. 

De  Hogeschool voor Toegepaste Filosofie


Symposium polarisatie - HTF - Overwinnen of omarmen

OVER DE SPREKERS

Inleiding | Marjan Slob

Denker des Vaderlands Marjan Slob werkt al meer dan twintig jaar als zelfstandig filosoof, spreker en essayist. Marjan werkte als docent, en is nog regelmatig gastdocent bij de HTF. Marjan schrijft columns en essays voor de VolkskrantFilosofie Magazine, en tal van andere media. Ze heeft organisaties als de staf Delta­commissaris, de Onderzoeks­raad voor Veilig­heid, het Rathenau Instituut, het Centrum voor Ethiek en Gezondheid, de Raad voor Dieren­aangelegen­heden en het Planbureau voor de Leef­­omgeving geholpen om wetenschappelijke en filosofische inzichten helder te verbinden met de maatschappij.

In 2017 won Hersenbeest de Socrates­beker voor het beste Nederlandstalige publieks­filosofie­boek, en in 2022 kreeg De lege hemel de tweejaarlijkse J. Greshoff-prijs voor (literair) essay. Marjan schreef vele gewaardeerde publieksboeken zoals Een ander ik: technologisch ingrijpen in de persoonlijkheid, Foute fantasieën: kleine filosofie van de ontvankelijkheidMensenrechten in beweging: privacy, klimaatverandering en de internationale rechtsorde (samen met Esmée Schilte), Door de bomen het huis: over houtbouw, Foute fantasieën: kleine filosofie van de ontvankelijkheid en Een ander ik: technologisch ingrijpen in de persoonlijkheid.

Spreker | Floris van den Berg

Floris van den Berg is docent Milieufilosofie aan de Universiteit Utrecht en aan de HTF, waar hij tevens de module Inleiding in de Filosofie verzorgd. Floris promoveerde in 2011 aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden bij Prof. dr. P. B. Cliteur met het proefschrift Harming others: universal subjectivism and the expanding moral circle. Floris van den Berg is een filosoof die streeft naar een betere wereld met minder leed en zoveel mogelijk vrijheid voor ieder individu. Hij is tevens publicist, podcastmaker en auteur van onder andere de trilogie De vrolijke veganistDe vrolijke feminist en De olijke atheïst. In Beter weten. Filosofie van het ecohumanisme en Groen liberalisme zet hij een ecohumanistische levensbeschouwing uiteen. In het lexicon Wokabulary verheldert hij niet alleen de woordenschat van woke, maar bekritiseert deze ook.

In Het spook van woke bekritiseert Floris de toenemende uitwassen van woke. Hij stelt daar humanisme, mensenrechten, liberale democratie en bovenal vrijheid van meningsuiting voor in de plaats. Het spook van woke roept op tot kritisch denken en geeft handvatten hoe je dit in de praktijk kunt doen.

Spreker | Menno Hurenkamp

Menno Hurenkamp is politicoloog. Hij promoveerde op het thema Sociaal burgerschap aan het begin van de 21e eeuw (UVA) en is sinds 2018 aan de Universiteit voor Humanistiek verbonden als hoogleraar Democratie als mensenwerk. Eerder doceerde hij onder meer politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, was hij hoofdredacteur van het maandblad Socialisme en Democratie, interim-directeur van de Wiardi Beckman Stichting (het wetenschappelijk bureau van de PvdA), hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en columnist in de Groene Amsterdammer. Menno schreef en redigeerde meer dan twintig boeken over maatschappij, democratie en politiek, waaronder De macht der gewoonte, populisme in de polder, Kiezen voor de kudde. Lichte gemeenschappen en de nieuwe meerderheid (met Jan Willem Duyvendak), De kleine pijn van de vooruitgang. Politieke en culturele strijd in het nieuwe Nederland, en (met Monika Sie Dhian Ho) Vooruit. De verzwegen politiek van het dagelijks leven. Recente boeken zijn En nou mag ik even! Burgerschap: wat is het en wat kun je ermee? (met Evelien Tonkens) en Met opgeheven hoofd.

Dagvoorzitter | Lianne Tijhaar

Lianne Tijhaar is filosofiedocent aan de Universiteit van Amsterdam & Hogeschool Utrecht, hoofdredacteur van filosofieblog Bij Nader Inzien & (eind)redacteur Geesteswetenschappen voor NEMO Kennislink. Hier presenteerde Lianne haar boek Down to earth. Technologie voor wereldverbeteraars, een onderzoek hoe we met behulp van technologie een nieuwe balans kunnen creëren tussen mensen, andere aardbewoners en toekomstige generaties. Hiervoor werkte ze als redacteur bij Filosofie Magazine, was ze eindredacteur van het tijdschrift Wijsgerig Perspectief, jurylid van de Socratesbeker en landelijk coördinator van de Maand van de Filosofie. Haar studies Filosofie van de Gedragswetenschappen en Forensische Orthopedagogiek rondde ze beide cum laude af. Bij de HTF is Lianne coördinator van de Bachelor Toegepaste Filosofie en docent Toegepaste Ethiek.

Studiekosten

Lees meer over de studiekosten van de verschillende opleidingen van de HTF

Studiekosten

Toelating

Lees hier meer over de toelatingseisen van de HTF

Toelating
© HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. 2023
Webdesign: SaffrieDesign
Symposium op zaterdag 2 december
Kwesties als de stikstofcrisis, de acties van Extiction Rebellion en de woke-discussie drijven ons steeds vaker uit elkaar. Toch kunnen we het ons in deze tijden van crisis niet permitteren om elkaar uit de weg te gaan. Hoe kunnen wij omgaan met deze toenemende polarisatie? In ons symposium op zaterdag 2 december a.s. duiken we met gerenommeerde sprekers in het probleem van polarisatie. De HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie wil iedereen dan ook van harte uitnodigen deel te nemen!
Symposium | zaterdag 2 december
Kwesties als de stikstofcrisis, de acties van Extiction Rebellion en de woke-discussie drijven ons steeds vaker uit elkaar. Toch kunnen we het ons in deze tijden van crisis niet permitteren om elkaar uit de weg te gaan. Hoe kunnen wij omgaan met deze toenemende polarisatie? In ons symposium op zaterdag 2 december a.s. duiken we met gerenommeerde sprekers in het probleem van polarisatie. De HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie wil iedereen dan ook van harte uitnodigen deel te nemen!
Symposium | zaterdag 2 december
crossarrow-left
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram