info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl
+31(0)6 43438008

Expertisecentrum voor toegepaste filosofie

Eigentijdse vragen

De vragen waar u als professional dagelijks mee te maken krijgt, blijken steeds vaker zeer complex. Het is niet eenvoudig om ons op een goede manier te verhouden tot onderwerpen als integriteit, transparantie, duurzaamheid, diversiteit en inclusie. Veel bedrijven en organisaties worstelen hiermee. Eenvoudige oplossingen en snelle besluiten komen onvoldoende tegemoet aan de complexiteit van deze vragen en doen geen recht aan alle betrokkenen.

Wat biedt HTF Denkhuis?

HTF Denkhuis komt voort uit de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF). In onze dienstverlening maken wij gebruik van filosofische werkwijzen en filosofisch gedachtegoed. Onze experts hebben hun sporen ruimschoots verdiend in de praktische filosofie. Samen leren is ons doel. Vandaar dat wij bij opdrachten ook onze masterstudenten inzetten om uw vraagstukken op een eigentijdse en hoogwaardige manier te benaderen.

Bedrijven en organisaties hebben in toenemende mate behoefte aan reflectie en de ontwikkeling van ideeën. HTF Denkhuis kan zorgen voor professionele begeleiders, die reflectie en ideeënontwikkeling koppelen aan verbeeldingskracht en praktijkonderzoek. Wij zijn in staat de kern van kwesties zichtbaar te maken. Wij geloven in de kracht van dialoog, de waarde van verbeelding en de kunst van anders kijken.

Vraaggerichte werkwijze

Onze dienstverlening richt zich op uw vraag, uw kwestie. Met onze aanpak halen wij samen met u de essentie van het vraagstuk naar boven. Dat geeft ruimte. Wij helpen u bij het ontwikkelen van nieuwe en scherpere denkwijzen over beladen thema’s. Wij maken daarbij gebruik van uiteenlopende filosofische werkvormen, zoals: socratische gesprekken, morele beraden, argumentatieanalyse en persoonlijke filosofische coaching. U en uw collega’s zijn hierna beter toegerust om ook in de toekomst over soortgelijke kwesties het gesprek aan te gaan.

Het goede doen

Vraagt u zich regelmatig af wat in een bepaalde situatie nu het goede is om te doen? Wilt u naar eer en geweten handelen, maar ervaart u botsende belangen? Staat u voor een dilemma en bieden beleid en regels geen uitkomst? Of ontbreekt het u aan tijd en gelegenheid om een kwestie gestructureerd en in een sfeer van vertrouwelijkheid te onderzoeken? Neem dan contact met ons op en vertel ons over de kwestie die u aan het hart gaat en waarin het goede doen niet eenvoudig is. Wij helpen u graag de juiste vragen te stellen en mogelijke antwoorden daarop met u te verkennen. U bent meer dan welkom bij HTF Denkhuis.

Contact

Interesse?

Neem contact op met Paul Teule
p.teule@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

een greep uit ons aanbod

Persoonsvorming en Burgerschap

Toegepaste Filosofie heeft altijd te maken met persoonlijke vorming. Hoe kan ik worden wie ik ben? Er is binnen HTF Denkhuis veel kennis en deskundigheid voorhanden op het gebied van persoonsvorming. Wij hebben specifieke oefenvormen ontwikkeld op het gebied van zelfkennis, intrinsieke motivatie, zelfdiscipline en erkenningspraktijken. Het gehele Nederlandse onderwijs ziet zich sinds 1 augustus 2022 geplaatst voor de wettelijke opdracht om werk te maken van burgerschapsonderwijs. Binnen HTF Denkhuis hanteren we een concept waarbij burgerschapsonderwijs logisch voortvloeit uit persoonlijke vorming en Bildung.

Conceptuele analyse en metaforen

Taal speelt in veel toegepast-filosofische kwesties een belangrijke rol. Veel van ons werk wordt gestuurd en geleid door taal. Door goed te kijken naar de taal waarin een probleem geformuleerd is en door de centrale concepten in die formulering zorgvuldig te analyseren, komt de oplossing van een probleem vaak al in zicht. Zoals ieder probleem intrinsiek talig is, is alle taal intrinsiek metaforisch. Een grondige conceptuele analyse betekent ook altijd: bewustwording van de metaforen wie we gebruiken. Wat zijn de metaforen waarin wij leven en wat betekenen deze voor ons? Binnen HTF Denk-huis is veel deskundigheid aanwezig op het gebied van conceptuele analyse en discourse-ontleding.

Steekhoudende argumenten

Een standpunt verdedig je met behulp van goede argumenten. Hoewel dit principe tegenwoordig steeds vaker terzijde wordt geschoven, geloven we bij HTF Denkhuis nog steeds in de kracht van een goede argumentatie. Ieder die een visie, een product of een dienst aan de man wil brengen, zal daarvoor argumenten moeten geven: dat zal de beoogde doelgroep uiteindelijk overtuigen. HTF denkhuis is gespecialiseerd in het ontwikkelen van een heldere en overtuigende argumentatie. Wij stellen onze klanten uit diverse sectoren in staat om gefundeerde strategische beslissingen te nemen, doordat wij hun denkwerk in goede banen leiden. De filosofen van HTF Denkhuis zijn erin gespecialiseerd een overtuigend verhaal bij uw product te formuleren.

Ethiek voor professionals

Je komt ze vast tegen in jouw beroepspraktijk: lastige morele vraagstukken. Maar hoe ga je daar mee om? Hoe weet je of je zo’n lastig probleem goed aanpakt? Binnen HTF Denkhuis hebben we het model van Moral Case Deliberation uitgewerkt en geschikt gemaakt om op een gestructureerde wijze morele vraagstukken aan te pakken. Met behulp van Moral Case Deliberation kunnen professionals hun eigen morele vraagstukken niet alleen analyseren maar ook op een werkzame manier oplossen. Indien er geen consensus binnen een team bestaat, biedt het model inzicht in waar precies dat verschil van mening zit en waarom. Moral Case Deliberation is een vaardigheid, die, als je hem eenmaal onder de knie hebt, veelvuldig kunt toepassen in de beroepspraktijk, waardoor je zelfverzekerder morele vraagstukken zult durven aanpakken.

© HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. 2023
Webdesign: SaffrieDesign
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram