info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl
+31(0)6 43438008

Over de HTF

De eerste hbo-opleiding filosofie die gericht is op de toepassing van de filosofie in de beroepspraktijk.

De hogeschool voor toegepaste filosofie (HTF) is de eerste en enige erkende beroepsopleiding in toegepaste filosofie in Nederland. Deze hbo-opleiding filosofie maar ook de hbo-master en pre-master toegepaste filosofie zijn ontworpen met het oog op de beroepspraktijk. 

Bij de HTF kun je hoogwaardig beroepsonderwijs volgen dat direct toepasbaar is. Wij bereiden je voor op een beroep als toegepast filosoof op het gebied van media, bestuur, economie en duurzaamheid. Ook verzorgen wij een onderwijsrichting om als tweedegraads bevoegd docent Filosofie en Burgerschap af te studeren. 

Mocht je liever van beide richtingen vakken willen volgen, kun je ook kiezen voor de vrije studierichting, met de vrije richting willen wij een brug slaan tussen reflectie die de filosofie biedt en de eisen die het maatschappelijke leven stelt. 

Je kunt hiervoor kiezen als je bijvoorbeeld binnen je huidige werk de toegepaste filosofie wilt leren gebruiken om het naar een hoger niveau te tillen of je wilt leren hoe je de filosofie kunt toepassen in je persoonlijke leven. 

Noot: Bij de vrije studierichting ontvang je geen erkend hbo-diploma.

HBO-bachelor
Pre-master
Master

Voor wie?

Toegepaste filosofie is voor iedereen. Of je nu net klaar bent met de middelbare school of al enige tijd werkzaam bent in de beroepspraktijk, bij ons kun je een route vinden naar interessant werk. De leeftijden van de studenten variëren van 18 tot 60+.  Als je al een baan hebt, helpt de opleiding tot toegepast filosoof je om je te verdiepen in een vak dat een steeds grotere rol speelt in onze samenleving: de filosofie. 

Wat de HTF onderscheidt van andere aanbieders, zoals de universiteit, is dat wij de studie aanbieden op hbo-niveau. Dat betekent dat wij primair aandacht besteden aan de beroepspraktijk van toekomstige beroepsbeoefenaren. De toepasbaarheid van het gegeven onderwijs staat daarbij steeds voorop. 

De HTF is erkend als Rechtspersoon Hoger Onderwijs door het Ministerie van OCW (NVAO-accreditatie) en bezit het keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. De HTF is een CRKBO Geregistreerde Instelling. Daarnaast is de HTF geregistreerd als Erkend Leerbedrijf bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Meerdere opties

Iedereen die geïnteresseerd is in filosofie en meer erover wilt weten, is welkom bij ons. Je kunt namelijk ook bij de HTF terecht als je niet direct kiest voor het volgen van een volledige beroepsopleiding. Je kunt bij de HTF ook kiezen om alleen het eerste brede basisjaar te volgen, de basiskwalificatie filosofie.

Heb je interesse in filosofie, maar geen tijd voor het volgen van een volledig basisjaar of wil je eerst een periode uitproberen om te zien of de opleiding bij je past? Dan kun je één of meer kennismakingsmodules filosofie volgen.

Uitsluitend hoogopgeleide docenten​
Levenlanglerenkrediet
Studeren in deeltijd
Maatwerk

Deeltijd

Doordat de opleidingen van de HTF uitsluitend in deeltijd worden aangeboden, is een combinatie van leren en werken goed mogelijk. Deeltijd betekent in dit geval dat de colleges van alle richtingen worden aangeboden in de avonduren (één avond in de week) en per jaar enkele zaterdagen. 

Ondanks dat de opleidingen deeltijd en buiten werktijd worden aangeboden, komt de studiebelasting overeen met een voltijdstudie. Dat betekent dat je per studiejaar 60 EC (studiepunten) moet behalen, net als bij een voltijd hbo-studie. 

Bekijk voor meer informatie over hoe dit wordt ingedeeld de jaarindeling colleges.

​Kwaliteit

Bij de HTF worden alle lessen verzorgd door hoogopgeleide docenten (minimaal master) met relevante werkervaring in het beroep waartoe zij opleiden. Ook zijn er verhoudingsgewijs veel contacturen en vindt er tijdens de colleges veel kennisoverdracht plaats.

Hiernaast bestaat een deel van de opleiding uit (begeleide) zelfstudie. Een groepsopdracht, projectonderwijs of competentiegericht onderwijs wordt bij de HTF zeer zelden aangeboden. Als particuliere beroepsopleiding op hbo-niveau onderscheidt de HTF zich op deze manier in kwalitatief opzicht van het reguliere hbo.

Contactgegevens

Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V.
Statutair gevestigd te Tiel (Akelei 2, 4007 TA) 
KvK Midden-Gelderland, inschrijfnr.: 64242935
BTW-nr.: NL855582030B01
Bankrekeningnr.: NL91 TRIO 0197 9178 79 - TRIODOSBANK ZEIST t.n.v. HTF

HTF leslocatie

Australiëlaan 23/25
3526 AB Utrecht

Australiëlaan 23 én 25 zijn te bereiken via dezelfde hoofdingang.

Instellingsbestuur

​Drs. M.A. Slagter, algemeen directeur
Drs. P. Teule, directeur onderwijs
Mevr. H.M. Hengeveld, directeur bedrijfsvoering

Open
Dag

de data van de open dagen 2023-2024 worden binnenkort gepubliceerd

Meld je aan!

Onze missie

Filosofie geeft vleugels

Filosofie ontstond ruim tweeduizend jaar geleden als levenskunst en praktische bezigheid. Pas veel later werd filosofie een academische discipline. 

Tegenwoordig is er een duidelijke beweging om filosofie terug naar de praktijk te brengen. De maatschappelijke problemen van de eenentwintigste eeuw zijn dermate complex, dat reflectie en verdieping nodig zijn om ze in de juiste context te zien en mogelijke oplossingen in beeld te krijgen.

Een filosofische benadering van de toekomstige beroepspraktijk garandeert diepte, grondigheid en een origineel perspectief. Hierdoor kunnen beroepsbeoefenaren in het beroep van hun keuze een opvallende en belangrijke rol spelen: filosofie geeft vleugels. Een talentvolle en innovatieve deskundige onderscheidt zich van de middelmatige door zijn of haar breedte van visie. Deze visie wordt ontwikkeld via reflecterend en zelfstandig denken, dat wil zeggen: filosoferen.

Reflectie · Verdieping

De maatschappelijke problemen van de eenentwintigste eeuw zijn dermate complex, dat reflectie en verdieping nodig zijn om ze in de juiste context te zien en mogelijke oplossingen in beeld te krijgen.

Generalisten

In de komende tijd zullen de grenzen tussen traditionele beroepen, vakdisciplines en kennisdomeinen vervagen en zal de beroepspraktijk in een steeds hoger tempo nieuwe vormen aannemen. De behoefte aan generalisten zal toenemen. Een hbo-opleiding Filosofie, kan goed op deze ontwikkelingen inspelen. 

De HTF biedt zowel een bachelor als hbo-master Toegepaste Filosofie aan, naast een bachelor Onderwijs, tweedegraads docentenopleiding Filosofie en Burgerschap.

In onderscheid met de universiteit kan een studie op hbo-niveau primair aandacht besteden aan de beroepspraktijk van toekomstige beroepsbeoefenaren. De toepasbaarheid van het gegeven onderwijs zal steeds voorop staan. De HTF mikt op de ondernemende student, die dankzij het genoten onderwijs zijn of haar kennis in een nieuw beroep, toegepast filosoof, weet vorm te geven in de praktijk.

Bildung

De Vereniging Hogescholen wijst op het belang van een onderzoekende houding, beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie. Ook het begrip ‘Bildung’ (vorming, ontwikkeling) staat weer nadrukkelijk op de agenda: hoger onderwijs van vandaag de dag vraagt om meer algemene vorming, zodat mensen zich kunnen ontwikkelen tot verantwoorde deelnemers aan het maatschappelijk verkeer. 

In de Strategische Agenda 2011 van het Ministerie van Onderwijs wordt gesteld dat er meer uitdagende opleidingen op hbo-niveau moeten komen, wil de Nederlandse kennissamenleving op niveau komen en blijven. Het is duidelijk dat een hbo-opleiding Filosofie bij dit alles goede diensten kan verrichten. De bachelor Onderwijs (tweedegraads docent Filosofie en Burgerschap) gaat uit van een filosofische basis m.b.t. de invulling van het vak Burgerschap.

Basiskwalificatie Filosofie

Het eerste jaar is een algemeen jaar. Hierin worden nog geen richtingspecifieke vakken aangeboden maar uitsluitend algemeen-filosofische, zoals o.a. Wijsgerige ethiek, Wijsgerige antropologie, Wetenschapsfilosofie en Politieke en Sociale filosofie.


Mensen die in filosofie geïnteresseerd zijn en daar graag meer over willen weten, maar niet de ambitie hebben om er hun beroep van te maken, kunnen ervoor kiezen alleen het propedeusejaar te volgen. Het is mogelijk om, naast het curriculum van de propedeuse, verdiepende modules te volgen bij de genoemde basismodules. Dit gezamenlijke pakket is de basiskwalificatie.

Propedeuse + verdiepingsmodules
= Basiskwalificatie

Studiekosten

Lees meer over de studiekosten van de verschillende opleidingen van de HTF

Studiekosten

Toelating

Lees hier meer over de toelatingseisen van de HTF

Toelating

Bacheloropleiding

De HTF is een beroepsopleiding op hbo-niveau. Dat wil zeggen dat de voorbereiding op een beroep centraal staat. Bij de HTF kan gekozen worden uit de volgende afstudeerrichtingen:

  • Toegepaste Filosofie 
  • Onderwijs (docentopleiding 2e graads bevoegdheid Filosofie en Burgerschap)

In het tweede en derde leerjaar krijgt de student in toenemende mate richtingspecifieke vakken: vakken die te maken hebben met de gekozen beroepsvariant. Ook de stages die in het tweede en derde leerjaar gepland staan, staan uiteraard in het teken van het toekomstige beroep.

Het leertraject wordt in principe in vier jaar afgelegd, maar een versnelling is mogelijk.

Professionele (Pre)Master

Sinds september 2021 biedt de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie de Premaster en de Master Toegepaste Filosofie aan.

Ga voor meer informatie naar de pagina Professionele (Pre)master.

Vrije studierichting

Bij deze studierichting stellen studenten een eigen studieprogramma samen, bestaande uit een selectie van vakken en modules uit alle drie de studierichtingen. De vrije studierichting wordt niet geaccrediteerd. Dat betekent dat je behalve een certificaat van het halen van de modules, geen geaccrediteerd hbo-diploma ontvangt.

Ons doel

De HTF heeft als doelstelling:

  • het verhogen van de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs;
  • het ontwikkelen van filosofisch georiënteerde opleidingen als voorbereiding op het beroep toegepast filosoof binnen sectoren als cultuursector, het onderwijs, non-profitorganisaties, overheid en allerlei andere velden in beleidsadviserende functies;
  • het ontwikkelen van een filosofisch perspectief op maatschappelijke kwesties.

De HTF tracht dit doel te bereiken door:

  • het verzorgen van kwalitatief hoogstaande beroepsopleidingen op hbo-niveau;
  • het organiseren van opleidingen, cursussen, congressen, lezingen en andere culturele activiteiten.

Meer vragen?

Contact

Maak kennis met onze docenten

Het HTF team bestaat uitsluitend uit hoogopgeleide docenten

De meesten zijn ook werkzaam in de toegepaste filosofie.
Bekijk het hele team hier
© HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. 2023
Webdesign: SaffrieDesign
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram