info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl
+31(0)6 43438008

Studiekosten
overzicht

Uitsluitend hoogopgeleide docenten​
Levenlanglerenkrediet
Studeren in deeltijd
Maatwerk

Het collegegeld studiejaar 2024/2025 is als volgt vastgesteld:​

Bachelor Toegepaste Filosofie en Onderwijs

€ 3250,00
per jaar

Premaster Toegepaste Filosofie

€ 2250,00
per jaar

Master Toegepaste Filosofie

€ 6900,00
per jaar

Master Toegepaste Filosofie 2024/2025 na een afgeronde Bachelor HTF

€ 4500,00 (€ 4800,00 korting op het volledige mastertraject!)​

Laag instellingstarief

Particuliere opleidingen worden niet gefinancierd door de overheid. Het tarief dat ze hanteren wordt daarom het zogenaamde instellingstarief genoemd.

De HTF houdt het instellingstarief laag, onder andere door een minimum aan overhead te realiseren.

Reguliere hbo-opleidingen hanteren een instellingstarief wanneer je bijvoorbeeld een tweede opleiding volgt in het hoger onderwijs. Deze tarieven variëren voor bacheloropleidingen van
€ 7.500 tot € 12.000 per jaar. Voor masteropleidingen betaal je elders in het reguliere (gesubsidieerde) onderwijs € 8.500 tot €16.000 per jaar. Particuliere aanbieders hanteren tarieven die nog veel hoger liggen.

 

Er zijn verschillende studieleningen en subsidies beschikbaar via DUO, zie onderstaand overzicht. Mocht u hiervoor niet in aanmerking komen, maar wel zeer gemotiveerd zijn om een studie bij de HTF af te ronden? De HTF stelt jaarlijks drie studiebeurzen ter beschikking. Lees hier meer over de voorwaarden>

 

Veelgestelde vragen

Kan ik studiefinanciering aanvragen voor een studie aan de HTF?

Het aanvragen van studiefinanciering  is niet mogelijk bij deeltijdopleidingen. Sinds 2017 bestaat echter het levenlanglerenkrediet, dit biedt nieuwe mogelijkheden de studie te financieren. Zie hieronder.

Kan ik langlevenleren krediet aanvragen?

 Iedereen tot 55 jaar kan nu bij de overheid tegen zeer gunstige voorwaarden (de rente is nu 0,0%) geld lenen voor een studie. Deze lening kan gebruikt worden voor alle erkende HBO-bacheloropleidingen, Associate degrees en Masters. 

Noot: de max. leeftijd wordt waarschijnlijk verhoogd. Houd de website van het ministerie van OCW in de gaten wanneer de leeftijdsgrens op jou van toepassing is.

​Je kunt een bedrag lenen tot maximaal de hoogte van het te betalen collegegeld (tot een maximum van € 10.030,20 per jaar). Je kunt niet lenen voor literatuurkosten of 'leefgeld'. Als er literatuur is inbegrepen bij het collegegeld, dan wordt dit in mindering gebracht op het te lenen bedrag. Een OV-kaart wordt bij deeltijdstudies ook niet verstrekt door DUO.

​De terugbetaling start per 1 januari van het jaar nadat de opleiding is afgerond of beëindigd. Je hebt 15 jaar de tijd om de lening af te lossen. Het maandelijks af te lossen bedrag is afhankelijk van je inkomen. De hoogte van de rente is op dit moment vastgesteld op 0%. De rente wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

​Ook wanneer je al met je opleiding bent gestart, kun je in aanmerking komen voor het Levenlanglerenkrediet. Dit kan echter niet met terugwerkende kracht. Je kunt alleen nog krediet aanvragen voor de resterende studietijd.

Hieronder vind je de belangrijkste voorwaarden:

 • Je bent op het moment van aanvragen jonger dan 55 jaar.
 • Je volgt een wettelijk erkende Associate degree, HBO-bacheloropleiding of master.
 • Het collegegeld wordt niet betaald of vergoed door een andere instantie, bijvoorbeeld je werkgever.
 • Alle voorwaarden vind je op duo.nl

Noot: het aanvragen van een krediet is niet mogelijk voor het volgen van een premaster.

Kan ik een levenlanglerenkrediet of subsidie aanvragen bij het volgen van de premaster? (Post initieel)

Post initieel onderwijs en subsidies

Een premasteropleiding is niet geaccrediteerd en wordt daarom doorgaans als post initieel beschouwd door DUO. Voor post initieel onderwijs is normaalgesproken geen lening of subsidie aan te vragen.

Bij de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie bestaat het premastertraject volledig uit modules uit de propedeutische fase van de bacheloropleiding (met aanvullende begeleiding), welke is geaccrediteerd. Dit maakt het mogelijk om een krediet of subsidie aan te vragen op grond van inschrijving voor bacheloronderwijs. Neem voor meer informatie gerust contact op via info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

Kan ik een lerarenbeurs aanvragen?

Lerarenbeurs en Tegemoetkoming leraren

Er zijn verschillende tegemoetkomingen en subsidies mogelijk indien je werkzaam bent of wil worden in het onderwijs. Het is mogelijk een lerarenbeurs aan te vragen voor een studie bij de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (aanvragen voor 30 mei). 

Klik hier voor meer informatie (Lerarenbeurs).

Mogelijk kun je ook in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Leraren (aan te vragen voor 30 aug). 

Klik hier voor meer informatie (Tegemoetkoming).

Wat als ik eerder aan de HTf heb gestudeerd, maar het niet heb afgemaakt?

200 euro korting voor herinstromers bachelor

Heb je in het verleden (min. 1 jaar of langer geleden) deelgenomen aan een jaaropleiding bij de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie, maar deze niet afgerond? Je krijgt dan bij herinschrijving éénmalig €200,00 korting op je jaarbedrag collegegeld. Vermeld op het inschrijfformulier bij opmerkingen dat je een herinstromer bent en in welk studiejaar je eerder hebt deelgenomen.

Ik heb eerder (na 1 september 1991) een bachelor- of master­opleiding afgerond en wil nu een tweede studie volgen?

Heb je eerder (na 1 september 1991) een bachelor- of master­opleiding afgerond en wil je een tweede studie volgen? Dan val je bij reguliere hbo-instellingen en universiteiten onder het tarief van het instellingscollegegeld. In de praktijk betekent dit dat de opleidingsaanbieder geen overheidsfinanciering voor jou ontvangt, hetgeen wordt verrekend in hogere collegegelden. Zie alinea 'Laag instellingstarief'. Bij de HTF betaal je gewoon het vastgestelde jaartarief per collegejaar.

Ik ben al bevoegd, maar ben geïnteresseerd in een 2e lerarenopleiding. Kan ik daar subsidie voor krijgen?

Subsidie tweede lerarenopleiding

Ben je al bevoegd leraar en wil je een 2e lerarenopleiding doen waarvoor je instellingscollegegeld moet betalen? Dan kun je de subsidie tweede lerarenopleiding aanvragen.

Klik hier voor meer informatie.

 

Beperkt budget

Je kunt de subsidie 2 keer aanvragen: 1 keer voor het 1e jaar van uw opleiding en daarna nog voor een later studiejaar

Hoe eerder je het aanvraagt, hoe groter de kans is dat je de subsidie krijgt. Er is een beperkt budget en we behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Klik hier voor meer informatie.

Ik wil graag de 21+ toets doen, zijn daar kosten aan verbonden?

Kosten 21+ toelatingstoets Bachelor of intakegesprek (Pre)master

Wie niet voldoet aan de toelatingseisen voor de bachelor Toegepaste Filosofie en ouder is dan 21 jaar komt in aanmerking voor de  21+ toelatingstoets, zie toelatingseisen

Aan de toelatingstoets zijn kosten verbonden: € 375,00 voor het hele traject. U dient zich voorafgaand aan de toets in te schrijven bij de HTF (onder Aanmelden) en de aanbetaling van €400,00 te voldoen. Indien er n.a.v. een positief resultaat de inschrijving van kracht blijft, dan worden de kosten van de 21+ toelatingstoets niet in rekening gebracht en in mindering gebracht op het collegegeld. Indien u door de HTF niet wordt toegelaten op basis van de toets, dan worden de kosten niet in rekening gebracht en ontvangt u restitutie van de aanbetaling.

Wanneer u na een positief resultaat alsnog besluit niet deel te nemen, dan ontvangt u geen restitutie van de kosten van de toelatingstoets. Zie Algemene Voorwaarden en Aanvullende Bepalingen. Voor het volgen van losse modules is een toelatingstoets niet vereist. 

Voor instroom in de premaster en professionele master Toegepaste Filosofie is een intakegesprek verplicht. Voor het intakegesprek gelden dezelfde voorwaarden als de 21+ toets, zie bovenstaande.

Ik wil een vrijstelling aanvragen, zijn daar kosten aan verbonden?

Kosten aanvraag vrijstellingen

Aan het aanvragen van vrijstellingen zijn kosten verbonden.

 

Beperkt competentieonderzoek

Een aanvraag op basis van een beperkt competentieonderzoek kost € 20,00 per studiepunt (ECT). Onder een beperkt competentieonderzoek wordt een portfoliobeoordeling verstaan. Er is sprake van een beperkt competentieonderzoek wanneer de informatie in je portfolio geen aanvullende toetsing behoeft in de vorm van een assessment of demonstratie.

 

Voorbeelden: 

 • beoordeling van cijferlijsten en moduulbeschrijvingen van erkende extern behaalde modules 
 • een aanvraag voor vrijstelling van de meewerkstage op basis van concrete referenties in het portfolio

 

Uitgebreid competentieonderzoek

Aan een assessment of demonstratie zijn kosten verbonden die afhangen van de omvang van het onderzoek. In dit geval wordt er een maattraject opgesteld en ontvangt u een offerte. Aan het oriënterend gesprek, waarin advies en instructies worden verstrekt t.a.v. de procedure zijn geen kosten verbonden. 

 

Voorbeelden: 

 • u denkt over voldoende ervaring te beschikken, maar kan dit niet onderbouwen d.m.v. referenties (bijv. wanneer u als zelfst. ondernemer werkt)
 • u heeft een relevante opleiding gevolgd maar geen erkende EC’s verkregen

Ik wil naar een andere opleiding doorstromen, met welke kosten kan ik te maken krijgen?

Kosten afrondingsadvies

Een afrondingsadvies is bedoeld om studenten tegemoet te komen die willen doorstromen naar een vervolgopleiding, maar niet (tijdig) kunnen beschikken over een diploma of getuigschrift. De examencommissie zal dan een afrondingsadvies moeten opstellen, waarin wordt vastgesteld of de student in redelijkheid in staat moet zijn om zijn hbo-propedeuse of hbo-opleiding af te ronden vóór 1 januari. De kosten voor het aanvragen van een afrondingsadvies en het maken van het hertentamen (zonder colleges te volgen) zijn € 200,00 per module.

Kan ik ook in termijnen betalen?​

Betaling in termijnen

Betaling in termijnen behoort tot de mogelijkheden. Voor het betalen in termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht.


Mogelijkheden betalingstermijnen:

 • 1 termijn per jaar, geen extra kosten
  • (betaling voor 1 sept.)
 • 2 termijnen per jaar+ 35 euro administratiekosten
  • (betaling voor 1 sept. en 1 maart)
 • 4 termijnen per jaar+ 50 euro administratiekosten
  • (betaling voor 1 sept., 1 dec., 1 maart, en 1 juni)     

Kijk ook bij betalingswijze op het aanmeldformulier of informeer naar uw persoonlijke mogelijkheden.

Hoeveel moet ik ongeveer betalen aan studiemateriaal?

Kosten studiemateriaal

Voor de aanschaf van de benodigde studieboeken moet u rekenen op gemiddeld € 50,00 per vak, d.w.z. € 400,00 euro per leerjaar. Om te kunnen werken (ook op locatie) met MS Teams is een laptop nodig, bij voorkeur met Windows software. 

 

Annuleringskosten en restitutie

Annuleringskosten

U kunt na inschrijving uw inschrijving binnen 14 dagen annuleren zonder bijkomende kosten (mits u nog niet heeft deelgenomen). Bij inschrijving korter dan 14 dagen voorafgaand aan de start is annulering mogelijk tot de start van opleiding (datum introductiebijeenkomst). Aan annulering na 14 dagen zijn annuleringskosten verbonden, zie Algemene Voorwaarden.

Restitutie bij uitschrijving

U schrijft in voor de duur van de opleiding. Bij uitschrijving in periode 1 of 2 ontvangt u een gedeeltelijke restitutie van het jaarbedrag collegegeld. Het eindbedrag is gebaseerd op de gemaakte kosten per student. Zie Alg. Voorwaarden. Bij twijfel zou u eerst kunnen inschrijven voor losse modules uit de bachelorfase om later definitief in te schrijven voor de volledige bacheloropleiding. De reeds gevolgde modules worden in dit geval in mindering gebracht op het collegegeld.

Werken en leren

Deeltijdstudenten kunnen naast hun studie betaald werk verrichten en op die manier de opbouw van een studieschuld beperken of voorkomen. Het combineren van deeltijdstudie en werk is intensief, maar biedt in dit opzicht grote voordelen. Ook stellen veel werkgevers hun werknemers in staat een opleiding naast hun werk te volgen, bijvoorbeeld door middel van een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. Er zijn per bedrijfstak, gemeente of regio ook diverse subsidies aan te vragen. Op de website Leeroverzicht zijn de diverse subsidies op een rijtje gezet. 

​Losse modules

Ben je geïnteresseerd in het volgen van slechts enkele modules? Of wil je uitproberen of de opleiding bij je past? Het is mogelijk om afzonderlijke modules te volgen uit de propedeusefase van de bacheloropleiding. Het is aansluitend mogelijk om je alsnog in te schrijven voor de bacheloropleiding. Indien je overstapt naar het volledige bachelortraject in het lopende collegejaar worden de al betaalde modules in mindering gebracht op het collegegeld. Deelnemers aan de beroepsopleiding krijgen voorrang boven deelnemers aan losse modules. De HTF behoudt zich het recht voor om je inschrijving ongedaan te maken indien het maximum aantal deelnemers is bereikt. Je krijgt hierover uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de colleges bericht, indien van toepassing. In dit geval vindt volledige restitutie van reeds betaald collegegeld plaats binnen 21 dagen.

​Deelname aan modules v.a. het tweede leerjaar is mogelijk in overleg.

Lees meer

AANVRAAG KREDIET DUO ​

De HTF is een geaccrediteerde opleidingsaanbieder. Dit betekent dat je via DUO een krediet aan kunt vragen voor het financieren van het collegegeld. Voor de opleiding Bachelor Toegepaste Filosofie kun je een Levenlanglerenkrediet, Lerarenbeurs, Tegemoetkoming Leraren of subsidie tweede lerarenopleiding aanvragen. Ook is het tot 15 november 2023 mogelijk een STAP-budget aan te vragen.

Hoe werkt het?
Via Mijn DUO kun je jouw krediet aanvragen. (Het Stap-budget vraag je aan via UWV-STAP). Je kunt inloggen met DigID.

Je kunt de benodigde aanvraagformulieren vinden onder het door jou geselecteerde krediet. Alle formulieren kun je dan downloaden in Mijn DUO. De formulieren dien je zelf in te vullen, met uitzondering van het door de opleider in te vullen deel. Het ingevulde deel stuur je naar duo@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl. Je ontvangt het dan aangevuld retour mét een bewijs van inschrijving. 

 

​Lees voor het invullen van de DUO-aanvraagformulieren goed de toelichting, opgenomen als aanvulling op het aanvraagformulier, achter de invulvelden.

​→ Lees meer over het aanvragen van het STAP-budget in onderstaande informatie.

 

​LET OP: een toekenning van de Lerarenbeurs of STAP-budget is niet gegarandeerd. Er is een gelimiteerd budget beschikbaar. Bij inschrijving ben je, ook als het budget niet wordt toegekend, gehouden aan de Algemene Voorwaarden. Uiteraard denken we met je mee wat betreft financieringsmogelijkheden, mocht het budget niet zijn toegekend.

 

Tarief

Het jaartarief collegegeld kun je vinden in de tabel bij 'Studiekosten'.

Lees meer

Voor het Levenlanglerenkrediet heb je nodig:

 • Verklaring Collegegeld
 • Aanvraagformulier Levenlanglerenkrediet
 • Bewijs Inschrijving

​Voorwaarden voor aanvraag LLK: https://duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet.jsp

​Vraag het LLK twee maanden van tevoren aan. Dus uiterlijk op 1 juli als je al per 1 sept. gebruik zou willen maken van het krediet. Later of tussentijds aanvragen is mogelijk, maar je krijgt dan niet met terugwerkende kracht de eerste maanden gefinancierd. Ook voor eerder gevolgde studiejaren wordt geen krediet verstrekt met terugwerkende kracht.

Lees meer

Voor de Tegemoetkoming Leraren heb je nodig:

 • Aanvraagformulier Tegemoetkoming Leraren
 • Verklaring Collegegeld
 • Bewijs van Inschrijving. 

​Voorwaarden voor aanvraag TL: https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/tegemoetkoming-leraren.jsp

​Aanvragen kan gedurende het hele studiejaar. ​De tegemoetkoming Leraren kan samen met het Levenlanglerenkrediet worden aangevraagd, mits je voor beide kredieten aan de voorwaarden voldoet. 

Lees meer

Voor de Subsidie tweede lerarenopleiding heb je nodig

 • Aanvraagformulier Subsidie tweede lerarenopleiding
 • Verklaring Collegegeld
 • Bewijs van Inschrijving. 

​Ben je al bevoegd leraar en wil je een 2e lerarenopleiding doen waarvoor je instellingscollegegeld moet betalen? Dan kun je de subsidie tweede lerarenopleiding aanvragen. Deze subsidie kun je twee maal aanvragen gedurende de opleiding.

Voorwaarden voor de aanvraag STL: https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/subsidie-tweede-lerarenopleiding.jsp

Aanvragen kan gedurende het hele studiejaar.

Lees meer

Proefcollege

Heeft u voordien alvast vragen of wilt u een proefcollege bijwonen? 

Contact opnemen

Contact

Neem contact op met de HTF voor vragen of meer informatie.

Contact opnemen

Gegevens opleiding

Naam opleiding

B Toegepast Filosoof

Studie code (croho)

35528

Brin code

31PT

Vorm

DT (deeltijd)

Nieuwe geregistreerde opleiding per

01-05-2020

Naam opleiding

M Toegepast Filosoof

Studie code (croho)

70228

Brin code

31PT

Vorm

DT (deeltijd)

Nieuwe geregistreerde opleiding per

01-09-2023

Contact

Als je vragen hebt over jouw persoonlijke mogelijkheden, de aanvraagprocedure, de toekenning en uitbetaling, neem dan contact op met DUO: 050 599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. 

​Voor het aanvragen van een Bewijs van Inschrijving en het invullen van de Verklaring Collegegeld kun je een e-mail sturen naar duo@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

 

© HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. 2023
Webdesign: SaffrieDesign
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram