info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl
+31(0)6 43438008

Docenten

Coördinatoren

Elke studierichting heeft een eigen coördinator. Met vragen of klachten over de opleidingen kun je bij de betreffende coördinator terecht.

Charly Bos

Coördinator propedeuse

Lianne Tijhaar

Coördinator Studierichting
Toegepaste Filosofie

Martijn Janssen

Coördinator Studierichting
Onderwijs

Sjoerd Slagter

Coördinator (Pre)Master

Totaaloverzicht docenten

Dhr. C.A.F. Bos, MA (coördinator Propedeuse)

Charly Bos (1989) is afgestudeerd in Humanistiek (UVH), studeert filosofie (UvA) en houdt zich daarbinnen met name bezig met het snijvlak tussen ethiek, religie en metafysica, met bijzondere aandacht voor ontwikkelingspsychologisch en pedagogisch gedachtegoed. Hij houdt zich daarnaast bezig met cultuurfilosofie, de geschiedenis van de filosofie en de filosofische opname van concepten als het antropoceen, globalisering en klimaatverandering. Naast zijn studie assisteert hij met veel plezier in het onderwijs door het begeleiden van werkgroepen en in het onderzoeksconsortium SIMAGINE. Bij de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie is hij werkzaam als coördinator van de propedeutische fase, studiebegeleider en docent, o.a. bij de module Taalfilosofie en Metaforen.

Lees meer

Mw. M.S. Biesiot, MA

Marijn Biesiot helpt bedrijven en young professionals ‘goed te groeien’. Ze zet zich als ondernemer, leidinggevende en adviseur in voor verduurzaming en verantwoorde (digitale) technologieën. Marijn heeft tien jaar werkervaring bij internationale advieskantoren en startup/scaleups. Ze studeerde wijsbegeerte aan de Rijkuniversiteit Groningen (techniekfilosofie) en rondde in 2014 de master Applied Ethics af aan de Universiteit Utrecht met een specialisatie in bedrijfsethiek. Bij de HTF geeft Marijn de bachelor module Levenskunst/Geschiedenis van de praktische filosofie.

Lees meer

Dr. F. van den Berg

Floris van den Berg is docent aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in 2011 aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden bij Prof. dr. P. B. Cliteur met het proefschrift Harming others: universal subjectivism and the expanding moral circle. Floris van den Berg is een filosoof die streeft naar een betere wereld met minder leed en zoveel mogelijk vrijheid voor ieder individu. Hij is auteur van onder andere de trilogie De vrolijke veganist, De vrolijke feminist en De olijke atheïst. In zijn werk richt hij zich in heldere taal tot een breed publiek. In Beter weten. Filosofie van het ecohumanisme zet hij een ecohumanistische levensbeschouwing uiteen. Met het manifest Groen liberalisme richt hij zich tot de politiek met de hoop dat de morele cirkel van het politieke kader wordt uitgebreid. In het lexicon Wokabulary verheldert hij niet alleen de woordenschat van woke, maar bekritiseert deze ook. Bij de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie is Floris docent Milieu-ethiek, Inleiding in de Filosofie en Creatief Schrijven.

Lees meer

Dhr. P.T.M. van Boheemen, MSc

Pieter van Boheemen is directeur van Stichting Post-X Society, dat beoogt door democratische vernieuwing maatschappelijke transities te versnellen. Hij leidt tevens het programma AI & Ethiek van de Hogeschool Rotterdam. Voorheen was hij programma manager bij Waag Futurelab en daarna senior onderzoeker bij het Rathenau Instituut. Pieter wordt vaak geraadpleegd als expert op het gebied van media, technologie en democratie, in het bijzonder over de invloed van desinformatie op het publiek debat. Ook is hij een van de oprichters van het Hybrid Democracy-traject bij de Digital Society School van de Hogeschool van Amsterdam. Hij publiceert, verzorgt workshops en presenteert met name over de maatschappelijke impact van technologie, met bijzondere aandacht voor de impact op de democratie. Bij de HTF verzorgd Pieter binnen de Professionele Master de module Verantwoord Innoveren.

Lees meer

Mw. R. Buls, BE

Renate Buls rondde in 2016 de lerarenopleiding Maatschappijleer af en doorloopt momenteel de premasters Filosofie en Onderwijskunde. Sinds vijf jaar werkt ze in het nieuwkomers onderwijs. Hier geeft ze lessen Burgerschap aan jongeren tussen de 12-18 die weinig tot geen Nederlands spreken. Daarnaast is ze bezig met het ontwikkelen van lesmateriaal voor deze doelgroep. Verder is Renate betrokken bij het netwerk Burgerschap van de VO-Raad. Namens het nieuwkomersonderwijs neemt ze deel aan de klankbordgroep van ProDemos. In 2019 heeft Renate de Hermen J. Jacobsprijs gewonnen. Dit is een prestigieuze onderwijsprijs die eens in de vier jaar wordt uitgereikt voor het beste idee voor een minderheidsgroep in het onderwijs. Renate is bij de HTF werkzaam binnen de vakgroep Onderwijs.

Lees meer

Prof. dr. L.J.C.M. Dohmen (lector Bildung en Persoonsvorming)

Joep Dohmen (1949) studeerde wijsbegeerte in Utrecht en Leuven. In 1994 promoveerde hij cum laude op het boek Nietzsche over de menselijke natuur. Van 1996 tot 2014 was hij hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte ethiek bij de Universiteit voor Humanistiek. Hij is medeoprichter van Filosofie Magazine en was van 1992 tot 1998 adjunct-hoofdredacteur van dit magazine. Dohmen is vooral bekend vanwege zijn publicaties over Nietzsche en levenskunst. In 2008 schreef hij het essay voor de maand van de filosofie: 'Het leven als kunstwerk'. Sinds 2014 is hij verbonden aan het Centrum voor Humanistische Vorming, als lector Bildung en Levenskunst. Dohmen is bij de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie docent Levenskunst en Retorica en Narrativiteit. Joep is mede-ontwikkelaar van de (Pre)master Toegepaste Filosofie. Tevens is hij voorzitter van het Kenniscentrum Bildung en Persoonsvorming bij de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie en lector Bildung.

Lees meer

Dhr. D. Doodkorte, MA

Daniel Doodkorte (1985) studeerde Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in de interdisciplinaire studie van wetenschap, technologie en samenleving en studeerde af op een filosofisch analyse van de moderne organisatiewetenschap. Tijdens zijn studententijd was hij onder andere lid van de Centrale Studentenraad, redacteur van het interdisciplinaire tijdschrift Blind en nam hij deel aan de BKB Academie. Daarna was hij directeur van Stichting Filosofie Oost-West, een kennisnetwerk op het gebied van westerse en niet-westerse denktradities. Op het moment werkt hij als organisatiefilosoof met studenten en professionals. Daarnaast is hij organisatiefilosoof bij de Gemeente Den Haag. Bij de HTF werkt Daniel als docent binnen de Bachelor- en (Pre)master Toegepaste Filosofie.

Lees meer

Dhr. J. Eikelenboom, MEd

Johan Eikelenboom studeerde Sociaal Pedagogische Hulpverlening en deed werkervaring op als sociotherapeut in de forensische jeugdpsychiatrie en als pedagogisch medewerker in de jeugdzorg. Johan haalde zijn eerstegraads lesbevoegdheid tijdens de masteropleiding leraar humanistisch vormingsonderwijs en levensbeschouwing. Johan volgde tevens de training Persoonlijk Leiderschap (PL), de beroepsopleiding tot Eclectic Coach en de training Communicatie en Sociale Gedragsstijlen (CSG). Johan werkte jarenlang fulltime als hogeschooldocent bij de opleiding pedagogiek en werkt daar sinds 2019 parttime i.c.m. coachingsactiviteiten van o.a. studenten. Bij de HTF is Johan docent binnen de vakgroep Onderwijs.

Lees meer

Dr. S.J. Geelhoed

Sandra Geelhoed (1969) studeerde Sociologie aan de Universiteit Utrecht. In 2007 promoveerde Sandra aan de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Sandra is gespecialiseerd in narratief onderzoek en werkt vanuit een actor benadering aan thema’s op het grensvlak tussen cultuur en politiek. Sandra geeft les in de Master Community Development en minor Media en Cultuur aan de Hogeschool Utrecht. Als senior-onderzoeker werkt zij binnen het Horizon 2020 project COSIE aan het gebruik van storytelling en community reporting methoden om de lijn arbeid en inclusie te bestuderen en vorm te geven. Verder is zij een van de aanjagers van het Kennis Netwerk Narratief Verantwoorden in het Sociale domein. Momenteel is Sandra bestuurslid bij de Stichting Vredeswetenschappen en heeft zij zitting in het International Advisory Board van het tijdschrift Cross Sections. Ook heeft zij een eigen bedrijf Yellow Hat Jack, voor sociale en culturele projecten. Bij de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie is Sandra docent Onderzoekskunde binnen de Bachelor- en (Pre)master.

Lees meer

Dhr. L. M. Heuts, MA

Leon Heuts (1969) studeerde filosofie en journalistiek en was jarenlang hoofdredacteur van Filosofie Magazine waar hij o.a. het platform filosofie.nl ontwikkelde. Ook organiseerde Leon Thinking Planet – een filosofisch event over diversiteit. Vanwege zijn innovatieve digitale aanpak en ondernemerschap werd Leon in 2016 genomineerd tot hoofdredacteur van het jaar. Het boek 'De Filosofie Twittercanon' haalde in 2012 de shortlist van beste filosofieboek van het jaar. Leon schrijft essays en artikelen voor onder meer NRC Handelsblad, de Volkskrant en Trouw. Leon is hoofdredacteur van NEMO-Kennislink. Daarnaast werkt hij aan een platform voor humanities en technologie – The Human Story.  Voor het lectoraat doet Leon onderzoek voor het project 'Smart Thorn Digital Side' – in samenwerking met Fontys Hogeschool ICT. Het doel is om de rol in kaart te brengen die journalistiek speelt in een data-gedreven samenleving. Welke waarden moeten in zo’n samenleving worden beschermd of ontwikkeld, en hoe draagt een journalist daar aan bij? Bij de HTF is Leon docent binnen de afstudeerrichting Toegepaste Filosofie, aandachtsveld Media.

Lees meer

Mw. P. Hilbrink, MA

Paulien heeft Wijsbegeerte aan de UvA gestudeerd is leerkracht in het basisonderwijs. Ze filosofeert met kinderen, jongeren, ouders en senioren en deed de Beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren op de ISVW. Sinds 2018 is zij actief bestuurslid van het platform voor kinderfilosofie, Centrum Kinderfilosofie Nederland. Bij de HTF is Paulien docent binnen de vakgroep Onderwijs.

Lees meer

Mw. H.A. Holland, MA. MSc.

Linda Holland rondde haar Master Filosofie af naast een Master Oncology en een Bachelor Biomedische Technologie. Momenteel is ze bezig met haar promotieonderzoek waarin biomedische technologie wordt onderzocht vanuit een filosofisch perspectief. Bij de HTF is Linda docent Wetenschapsfilosofie.

Lees meer

Mw. I. Ivkovic, MA

Ivana Ivkovic (1974) studeerde filosofie in Tilburg en werkte aan de Katholieke Universiteit Brussel en de Universiteit van Tilburg. In 2009 was ze visiting scholar aan The New School for Social Research te New York. Momenteel bereidt ze een dissertatie voor op gebied van politieke filosofie. Haar academische werkzaamheden heeft ze altijd gecombineerd met een breed scala aan publieke activiteiten. In 2011 heeft ze haar publieksactiviteiten gebundeld in een eigen bureau, NoWishfulThinking. De ‘missie’ van dit bureau is om filosofie in te zetten om de hedendaagse maatschappelijke en politieke ontwikkelingen te duiden. Bij de HTF werkt Ivana als docent Politieke en Sociale Filosofie.

Lees meer

Drs. M.T.M. Janssen (coördinator Bachelor Onderwijs BEd)

Martijn Janssen (1995) behaalde de master Praktische Filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De Post-Master tot eerstegraads docent filosofie rondde hij af bij Tilburg University. Zijn filosofische expertise is (meta-)ethiek, wijsgerige antropologie en filosofie van de persoonlijke vorming. Zijn filosofische expertise is (meta-)ethiek, wijsgerige antropologie en filosofie van de persoonlijke vorming. Martijn geeft les in filosofie en mediawijsheid aan het Veluws College Walterbosch te Apeldoorn. Bij de HTF is Martijn werkzaam als coördinator van de afstudeerrichting Onderwijs (docentopleiding Filosofie en Burgerschap) en docent.

Lees meer

Dr. J. P.A.M. Kessels

Jos Kessels (1948) studeerde rechten en filosofie en werkte aanvankelijk als musikant, journalist en filosofiedocent. Hij schreef een proefschrift over kennistheorie en filosofieonderwijs en specialiseerde zich in de theorie en praktijk van het socratisch gesprek. Sinds 25 jaar leidt Kessels gesprekken en trainingen met managers en bestuurders in verschillende sectoren van de samenleving: gezondheidszorg, overheid, politie, onderwijs, banken. Hij werkt vanuit bureau Eidoskoop, dat zich toelegt op onderzoek en ontwikkeling van ideeën. Kessels publiceerde bij Boom onder meer Geluk en wijsheid voor beginners (zesde druk 2012), Vrije ruimte (vijfde druk 2013), Spelen met ideeën (2012) en Scholing van de geest (2014). Bij de HTF is Jos adviseur bij de ontwikkeling van de (Pre)master Toegepaste Filosofie en docent Filosofische Vaardigheden.

Lees meer

Prof. dr. A. Klamer

Arjo Klamer (1953) studeerde econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is hoogleraar Economie van Kunst en Cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Arjo was tevens Wethouder Sociale Zaken en Participatie in Hilversum. Na het behalen van zijn doctorsgraad heeft hij gedoceerd aan Wellesley College en George Washington University in de VS. In 1984 kreeg zijn boek Conversations with Economists wereldwijd veel aandacht. Het boek Speaking of Economics gaat verder in op de fundamentele verschillen in zienswijzen binnen de economische wetenschap. Klamer publiceerde in 2016 Doing the Right Thing. In dit boek wordt een op waarden gebaseerde benadering binnen de economie geformuleerd, die leidt tot een herinterpretatie van concepten als rijkdom en armoede. Bij de HTF is Arjo Klamer docent binnen de Bachelor en (Pre)master Toegepaste Filosofie, aandachtsveld Economie & Duurzaamheid.

Lees meer

Dr. M.J.R. Leegsma

Mark Leegsma (Rotterdam, 1980) heeft heel wat leerscholen doorlopen, formele en informele: van de universiteit, waar hij psychologie en filosofie studeerde en doceerde, via de Amsterdamse horeca en de Internationale School voor Wijsbegeerte, tot een filosofisch promotie-onderzoek naar 'catastrofaal denken'. Mark zoekt net zo graag duistere afgronden en ruige rafelranden op als hij dubbelzinnigheden en paradoxen blootlegt. Want juist waar het denken vast lijkt te lopen, begint het pas echt. Mark geeft bij de HTF de module Logica en Beslistheorie.

Lees meer

Drs. J.H. Oostlander

Johan Oostlander rondde in 1987 zijn master Filosofie af aan de UVA. Ook volgde Johan diverse opleidingen op het gebied van coaching, o.a. aan het Barrett Value Centre, Harvard University en Phoenix Opleidingen. Johan beschikt over een brede werkervaring in het bedrijfsleven. Sinds 2014 is Johan docent en trainer werkzaam voor het Instituut voor Recht bij de Hogeschool Utrecht. Bij zijn werkzaamheden ligt de nadruk op het verzorgen van ethiek onderwijs en trainingen in communicatieve vaardigheden. Johan is tevens Oprichter van De Waardenfabriek die veranderingen bij mensen en organisaties realiseert waar het gaat om waarden en normen. Johan Oostlander doceert bij de HTF de modules Wijsgerige Ethiek en (samen met Paul Teule) Onderzoekskunde.

Lees meer

Drs. M.A. Slagter (oprichter en alg. directeur)

Martin Slagter (1953) studeerde Nederlands en filosofie en is als docent Nederlands, journalistiek en filosofie verbonden geweest aan verschillende scholen en opleidingen, waaronder MBO-Utrecht (Nederlands, Journalistiek & Media), Hogeschool Utrecht (HBO Recht) en het Instituut voor Filosofie. Hij is parttime werkzaam als tekstschrijver en eindredacteur en schrijft met enige regelmaat opiniërende artikelen in de Volkskrant, NRC en Trouw. Hij is auteur van de veelgebruikte filosofiemethode Leren Filosoferen. Martin Slagter is de oprichter en alg. directeur van de HTF en is hier tevens werkzaam als docent Schriftelijke Taalvaardigheid en Taalfilosofie en Metaforen.

Lees meer

Drs. S. Slagter (coördinator Premaster en Master Toegepaste Filosofie)

Sjoerd Slagter (1947) studeerde biologie en filosofie. Van 2006 tot 2013 was hij voorzitter van de VO-raad, de koepelorganisatie van het voortgezet onderwijs. Eerder was hij voorzitter van het College van Bestuur van  Stichting Scholengroep Christelijk Onderwijs Zwolle/Kampen/Dronten, voorzitter van de centrale directie van het Agnieten College en voorzitter van de directieraad van ASA-Amersfoort. Momenteel is hij o.m. voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Kinderopvang Humanitas en lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Instituut voor Master en Educatie. Hij is mede-auteur van de veelgebruikte filosofiemethode Leren Filosoferen. Bij de HTF coördineert Sjoerd tot sep. 2021 de afstudeerrichting Bestuur, Economie & Duurzaamheid en vanaf sep. 2021 de (Pre)master Toegepaste Filosofie. Daarnaast is Sjoerd docent en geeft hij trainingen Professionaliteit & Persoonsvorming (PEP) bij de HTF. Sjoerd is tevens participant binnen het Kenniscentrum Bildung en Persoonsvorming.

Lees meer

Mevr. E.W.A. Stor, MA

Eva Stor (1991) studeerde aan de universiteit voor Humanistiek, te Utrecht. Zij specialiseerde zich tijdens haar Master in educatie (1e leraarsbevoegdheid vanuit humanistisch vormingsonderwijs) en geestelijke verzorging. Zij is werkzaam geweest als geestelijk verzorger en werkcoach, in het leger en binnen de zorg. Eva zette zich vanuit deze positie in voor cultuurverandering en personeelsontwikkeling op gebied van zingeving en ethiek. Daarnaast is zij opgeleid als begeleider van Moreel Beraad en geïnteresseerd in interculturele dialoog, existentialisme en persoonsontwikkeling. Bij de HTF werkt zij als studiebegeleider en mentor.

Lees meer

Dhr. P. Teule, MA (directeur Onderwijs)

Paul Teule (1981) studeerde economie en filosofie (UvA) is sinds 2011 aan de UvA verbonden als docent politieke economie. In 2016 publiceerde hij het boek Vrijheid voor gevorderden (Boom) en hij werkt momenteel aan een boek over de verhouding tussen economie en milieu (promotieonderzoek). Hij was lid van het Filosofisch Elftal van Trouw en het Economenpanel van BNR Nieuwsradio. Bij de HTF doceert Paul de modules o.a. Inleiding Duurzaamheid, Wijsgerige Ethiek. Tevens vervult Paul vanaf sep. 2021 de rol van directeur Onderwijs bij de HTF.

Lees meer

Mw. L. Tijhaar, MA (coördinator Bachelor Toegepaste Filosofie, BA)

Lianne Tijhaar is filosofiedocent aan de Universiteit van Amsterdam & Hogeschool Utrecht, hoofdredacteur van filosofieblog Bij Nader Inzien & (eind)redacteur Geesteswetenschappen voor NEMO Kennislink. Hiervoor werkte ze als redacteur bij Filosofie Magazine, was ze eindredacteur van het tijdschrift Wijsgerig Perspectief, jurylid van de Socratesbeker en landelijk coördinator van de Maand van de Filosofie. Haar studies Filosofie van de Gedragswetenschappen en Forensische Orthopedagogiek rondde ze beide cum laude af. Bij de HTF is Lianne coördinator van de Bachelor Toegepaste Filosofie en docent Toegepaste Ethiek.

Lees meer

Dhr. W.B. Vermaat, MSc.

Willem Vermaat (1989) ronde de master Sustainable development - Envirolmental Governance aan de Universiteit Utrecht af en  specialiseerde zich als milieuwetenschapper in milieu- en dierethiek. Willem was eerder als docent verbonden aan de bachelors Milieuwetenschappen en Global Sustainability Science en de de master Sustainable Development aan de UU en doceert momenteel communicatieve vaardigheden aan de TU Delft. Hij geeft lezingen over dierethiek, carnisme en veganisme en schreef opinieartikelen voor onder meer NRC Handelsbladde Volkskrant en Trouw.  In 2021 publiceerde hij zijn eerste boek Waarom we geen hondenmelk drinken (Boomfilosofie).  Bij de HTF is Willem docent Duurzaamheid en Rechtvaardigheid. 

Lees meer

Drs. N. Verweij

Niske Verweij (1959) studeerde Sociale Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft zich gespecialiseerd in de Mentaliteitenleer van prof. Dr. P.C. van der Griend. In dit kader heeft zij toegepast onderzoek gedaan en gepubliceerd in diverse vakbladen. Bij de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden heeft zij in 2015 de beroepsopleiding tot Filosofisch Practicus afgerond. Niske is sinds 2008 als docent-onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Ecologische Pedagogiek in Amersfoort. Bij de HTF geeft zij de module ‘Werken aan Vrijheid’, in het licht van de wijsgerige antropologie van Erich Fromm, Pieter van de Griend en Baruch Spinoza. Zij is docent binnen de vakgroep onderwijs. Tevens vervult Niske sinds april 2022 de rol van Vertrouwenspersoon.

Lees meer

Mw. M.J. Vonder, MA

Marianne Vonder studeerde Filosofie en Educatie aan de RUG Groningen. Marianne werkte als docent Filosofie bij o.a. NSG Groenewoud Nijmegen, Reggesteyn Nijverdal & Rijssen, OSG Sevenwolden Heerenveen en werkt momenteel bij het Stad & Esch Lyceum Ze is 'kartrekker'van de werkgroep Burgerschap, werkgroep onderwijsvernieuwing en is LIO vakcoach. Daarnaast is Marianne ontwikkelteamlid Burgerschap – Curriculum.nu (Curriculumherziening in opdracht van het ministerie OC&W). Marianne is bij de HTF docent binnen de vakgroep Onderwijs.

Lees meer

Dr. J. Vorstenbosch

Jan Vostenbosch (1952) studeerde filosofie en geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Jan Vorstenbosch werkte als docent Toegepaste Ethiek bij het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht. Vorstenbosch is gespecialiseerd in de invloed van technologie op alledaagse praktijken zoals huishouden, zorg, en sport. Hij is auteur van Voetbalgek (2010) waarin hij culturele, psychologische, fysiologische en filosofische antwoorden zoekt op de vraag waarom voetbal zo aantrekkelijk is. Daarnaast is hij auteur van de boeken Twaalf huishoudelijke apparaten (2000) en Zorg: Een filosofische analyse (2005). Ook schreef hij vele essays en opiniestukken voor o.a. Filosofie Magazine en Trouw. Bij de HTF is hij docent binnen de (Pre)master Toegepaste Filosofie.

Lees meer

Dhr. S.C. van der Wall, MA

Sake van der Wall (1979) studeerde filosofie en journalistiek aan de UVA Amsterdam. Sake heeft gewerkt als journalist en redacteur, o.a. bij het Parool. Sake is momenteel werkzaam als filosofiedocent bij het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam. Daarnaast schrijft Sake ondermeer voor het satirische platvorm De Speld (onderdeel van Volkskrant). Sake is tevens bestuurslid van de landelijke Vereniging voor Filosofiedocenten. Bij de HTF is Sake werkzaam als o.a. docent Inleiding Media en Creatief Denken binnen de Bachelor Toegepaste Filosofie, aandachtsveld Media. 

Lees meer

Drs. C.H. van Welij

Carolien van Welij (1977) is filosoof en neerlandicus. Helder denken is helder schrijven. Door toegankelijk te schrijven over filosofische kwesties combineert Carolien haar liefde voor taal met haar liefde voor systematische reflectie. Haar loopbaan begon als redacteur bij een literaire uitgeverij. Daarna werkte ze als remedial teacher in het voortgezet onderwijs en ging ze aan de slag als freelance tekstschrijver en journalist. Voor Filosofie Magazine interviewde zij meer dan 150 mensen over de betekenis van filosofie voor literatuur, kunst, wetenschap en het leven. Daarnaast helpt zij in haar filosofische praktijk mensen met het verhelderen van hun denken. Zo herpakken zij hun focus en geven ze richting aan hun leven. Voor de Volksuniversiteit Amsterdam ontwikkelde Carolien de filosofieprogramma’s ‘Doorleefde filosofie’ en de schrijfcursus ‘Schrijf je buurt’. Bij de HTF is zij docent Schriftelijke Taalvaardigheid. Aandacht voor taal helpt je denken verder.

Lees meer
Interesse? Neem contact op.

Werken bij de HTF

© HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. 2023
Webdesign: SaffrieDesign
crossarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram