info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl
+31(0)6 43438008

Docenten

Coördinatoren

Elke studierichting heeft een eigen coördinator. Met vragen of klachten over de opleidingen kun je bij de betreffende coördinator terecht.

Charly Bos

Coördinator propedeuse (eerste jaar Bachelor Toegepaste Filosofie)

Lianne Tijhaar

Coördinator Bachelor en (Pre)masteer Toegepaste Filosofie

Martijn Janssen

Coördinator Bachelor Toegepaste Filosofie richting Onderwijs 

Sjoerd Slagter

Coördinator (Pre)master Toegepaste Filosofie tot 1 sept. 2024

Totaaloverzicht docenten

Dhr. C.A.F. Bos, MA (coördinator Propedeuse)

Charly Bos (1989) is afgestudeerd in Humanistiek (UVH), studeert filosofie (UvA) en houdt zich daarbinnen met name bezig met het snijvlak tussen ethiek, religie en metafysica, met bijzondere aandacht voor ontwikkelingspsychologisch en pedagogisch gedachtegoed. Hij houdt zich daarnaast bezig met cultuurfilosofie, de geschiedenis van de filosofie en de filosofische opname van concepten als het antropoceen, globalisering en klimaatverandering. Naast zijn studie assisteert hij met veel plezier in het onderwijs door het begeleiden van werkgroepen en in het onderzoeksconsortium SIMAGINE. Bij de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie is hij werkzaam als coördinator van de propedeutische fase, studiebegeleider en docent, o.a. bij de module Taalfilosofie en Metaforen.

Lees meer

Drs. M.T.M. Janssen (coördinator Bachelor richting Onderwijs )

Martijn Janssen (1995) behaalde de master Praktische Filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De Post-Master tot eerstegraads docent filosofie rondde hij af bij Tilburg University. Zijn filosofische expertise is (meta-)ethiek, wijsgerige antropologie en filosofie van de persoonlijke vorming. Zijn filosofische expertise is (meta-)ethiek, wijsgerige antropologie en filosofie van de persoonlijke vorming. Martijn geeft les in filosofie en mediawijsheid aan het Veluws College Walterbosch te Apeldoorn. Bij de HTF is Martijn werkzaam als coördinator van de afstudeerrichting Onderwijs (docentopleiding Filosofie en Burgerschap) en docent.

Lees meer

Drs. S. Slagter (adviseur Master)

Sjoerd Slagter (1947) studeerde biologie en filosofie. Van 2006 tot 2013 was hij voorzitter van de VO-raad, de koepelorganisatie van het voortgezet onderwijs. Eerder was hij voorzitter van het College van Bestuur van  Stichting Scholengroep Christelijk Onderwijs Zwolle/Kampen/Dronten, voorzitter van de centrale directie van het Agnieten College en voorzitter van de directieraad van ASA-Amersfoort. Momenteel is hij o.m. voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Kinderopvang Humanitas en lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Instituut voor Master en Educatie. Hij is mede-auteur van de veelgebruikte filosofiemethode Leren Filosoferen. Bij de HTF coördineerde Sjoerd van sept. 2014 tot sep. 2021 de Bachelor Toegepaste Filosofie afstudeerrichting Bestuur, Economie & Duurzaamheid en vanaf sep. 2021 tot 1 sept. 2024 de (Pre)master Toegepaste Filosofie. Sjoerd is tevens werkzaam als adviseur en docent. Ook heeft hij geeft hij trainingen Professionaliteit & Persoonsvorming (PEP) bij de HTF.

Lees meer

Mw. L. Tijhaar, MA (coördinator Bachelor en Master Toegepaste Filosofie)

Lianne Tijhaar is filosofiedocent aan de Universiteit van Amsterdam & Hogeschool Utrecht, hoofdredacteur van filosofieblog Bij Nader Inzien & (eind)redacteur Geesteswetenschappen voor NEMO Kennislink. Hiervoor werkte ze als redacteur bij Filosofie Magazine, was ze eindredacteur van het tijdschrift Wijsgerig Perspectief, jurylid van de Socratesbeker en landelijk coördinator van de Maand van de Filosofie. Haar studies Filosofie van de Gedragswetenschappen en Forensische Orthopedagogiek rondde ze beide cum laude af. Bij de HTF is Lianne coördinator van de Bachelor en (vanaf sept. 2024) de (Pre)master Toegepaste Filosofie. Daarnaast is Lianne docent Toegepaste Ethiek.

Lees meer
Interesse? Neem contact op.

Werken bij de HTF

© HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. 2023
Webdesign: SaffrieDesign
crossarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram