info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl
+31(0)6 43438008

Disclaimer en privacyverklaring


Disclaimer

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Het is niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hogeschool voor Toegepaste Filosofie is het niet toegestaan deze site te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. De HTF gaat zorgvuldig om met bescherming van gegevens.

Aansprakelijkheid
Door bezoek aan en gebruik van deze website www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen.

Informatie en verwijzingen
Alle informatie die wordt aangeboden op en via deze website is van algemene aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website handelt Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. uiterst zorgvuldig. Ook de gebruikte bronnen en verwijzingen zijn door Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. onderzocht op betrouwbaarheid. Ondanks deze zorgvuldigheid kan Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie die Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. op en via deze website aanbiedt mag voor eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. Het is echter strikt verboden om de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te distribueren of enige andere actie te ondernemen die niet overeenstemt met de intellectuele eigendomsrechten van Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V.

Privacyverklaring gegevensverwerking contractanten
Klik HIER

Cookies
Met cookies maken wij onze website gebruiksvriendelijk. In deze cookieverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat cookies zijn, welke cookies wij en derden gebruiken, waarom deze cookies gebruikt worden, hoe lang wij cookies bewaren en hoe u cookies kunt verwijderen. Klik HIER voor de Cookieverklaring.

Wijzigingen
Alle informatie die Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. op of via deze website aanbiedt kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. raadt u aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

© HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. 2023
Webdesign: SaffrieDesign
crossarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram