info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl
+31(0)6 43438008

Toegepaste Filosofie (TF)

Toegepaste Filosofie (TF)

Bachelor

Start

September 2024

Duur

4 jaar

Studiebelasting:

240 EC's, 60 per jaar

Propedeuse:

Het is mogelijk om alleen je propedeuse te halen, dan is de duur van de opleiding 1 jaar (of anders bij een maatwerktraject)

Diploma/Afronding:

Je krijgt na afronding de titel Bachelor of Arts (BA)

Wat ga je doen

Toegepaste Filosofie (TF)

Je kunt bij de HTF kiezen uit twee afstudeerrichtingen in de bachelorfase: Toegepaste Filosofie (TF) en Onderwijs (OW). Je wordt dus opgeleid tot Toegepast Filosoof of tot leraar in voortgezet onderwijs of MBO. 


Daarnaast kun je ook de Vrije Studierichting kiezen, dan kun je je eigen programma samenstellen. We kunnen je dan alleen geen geaccrediteerd diploma geven.

Heb je vragen over de HTF of de opleiding die wij aanbieden?

Neem gerust contact met ons op!

Contact opnemen
Lianne Tijhaar
Coördinator bachelor toegepaste filosofie
Uitsluitend hoogopgeleide docenten​
Levenlanglerenkrediet
Studeren in deeltijd
Maatwerk

Meerwaarde filosofische perspectief​ 

Bij de afstudeerrichting Toegepaste Filosofie word je opgeleid tot Toegepast Filosoof. Bij de HTF zijn we nu zo’n zes jaar bezig dit nieuwe beroep uit te vinden en in de markt te zetten. En dat lukt ons steeds beter! 

Tijdens stages en afstudeerprogramma's merken we een toenemende belangstelling voor de vaardigheden waarover een Toegepast Filosoof beschikt en wordt de meerwaarde van een filosofische perspectief op de werkvloer en in werkprocessen steeds meer onderkend.  

In onze complexe samenleving is het nadenken over hoe die samenleving vorm te geven en in te richten zelf ook complex geworden. Daarom is er steeds meer vraag naar beroepsbeoefenaren die in staat zijn impliciete vooronderstellingen te articuleren en te bekritiseren, die tradities en gewoontes kunnen bevragen, waarden, normen en criteria tegen het licht kunnen houden en de wereld niet alleen kunnen bezien hoe die nu is maar ook hoe die zou moeten of kunnen zijn. Deze beroepsbeoefenaren zijn Toegepast Filosofen. Daar leidt de HTF toe op.  

Gratis proefcollege

Ben je benieuwd naar de stijl van de colleges of naar het niveau? Neem contact op voor het volgen van een proefcollege!

Proefcollege

Conceptueel, kritisch en normatief denken

​HTF-afgestudeerden hebben geleerd filosofische inhoud en filosofische vaardigheden toe te passen in een professionele context. Toegepast Filosofen zijn professionals die conceptueel, kritisch en normatief hebben leren denken en hier helder over kunnen communiceren. Ze zijn in beginsel overal op hun plek waar de maatschappij wordt heringericht en verbeterd. Daarom is naast kennis van filosofie ook kennis van economie, bestuurskunde, duurzaamheid en media nodig. Dit zijn de sterkst bepalende sociale disciplines in onze huidige wereld en daarom belangrijke hulpwetenschappen voor Toegepast Filosofen. Studenten aan de HTF moeten weten van hoe een economie werkt, hoe bestuur functioneert en hoe de media werken, maar ook hoe economen en bestuurskundigen denken, en hoe de duurzaamheidsproblematiek met dat alles verweven is. 

In het derde jaar - waar vier keuzevakken worden aangeboden - en tijdens de stage en het afstudeerprogramma bestaat de mogelijkheid om eigen accenten in je opleiding tot Toegepast Filosoof aan te brengen (bijv. media, economie, bestuur of duurzaamheid) en te kiezen voor een meer normatieve of een meer narratieve professionaliteit.

Vakken
In het tweede en derde leerjaar worden zowel algemeen-filosofische als beroepsspecifieke vakken gegeven. Alle modules zijn te vinden in de Studiegids TF. Het laatste jaar van de opleiding wordt afgesloten met het schrijven van een beroepsproduct op basis van praktijkgericht onderzoek.

Stage
De studierichting Toegepaste Filosofie kent twee stages, de meewerkstage en de projectstage. Voor een beroepsopleiding vormt de praktische voorbereiding op het beroep in de vorm van stages (en een afstudeerprogramma op locatie) een cruciaal onderdeel van de opleiding. Kenmerkend voor een hbo-opleiding is dat deze opleidt voor een beroepspraktijk. Daarin onderscheidt een opleiding aan de HTF zich van een universitaire studie filosofie, die in principe theoretisch van aard is.

Beroepshouding
De stage is dé plek om vertrouwd te raken met de praktijk van het beroep waarvoor je wordt opgeleid en biedt je de kans om een eigen beroepshouding te ontwikkelen. Tijdens de stage toets je of je geschikt bent voor het beroep waarvoor je wordt opgeleid en ontwikkel je een visie op dat beroep.

Met de filosofische kennis en vaardigheden die je in het eerste jaar van de opleiding hebt opgedaan, ga je tijdens de stage in het tweede, derde of vierde jaar meedraaien in de praktijk en kom je in aanraking komt met verschillende aspecten van het beroep van Toegepast Filosoof in het werkveld van de door jou gekozen afstudeerrichting.

Praktijkcomponent
De totale praktijkcomponent beslaat bij de HTF in totaal 59 EC (d.w.z. bijna één studiejaar). Hiermee zit de HTF aan de onderkant van wat in het reguliere hbo gangbaar is. Hiervoor is gekozen omdat we dan relatief meer onderwijs kunnen aanbieden. Deze belasting is verdeeld in twee stages: de meewerkstage en de projectstage. Voor de meewerkstage is er eventueel een vrijstelling aan te vragen (tegen kosten), de projectstage is voor alle studenten een verplicht onderdeel. 

Dit geldt niet voor de Vrije Studierichting: hierbij hoef je geen stage te lopen, maar de HTF kan dan geen geaccrediteerd diploma verstrekken.


Stagecoördinator
De stagecoördinator adviseert studenten bij het zoeken naar een geschikte stageplaats. Vanuit de HTF worden studenten begeleid door bekwame vakdocenten.

Wat heeft de HTF nog meer te bieden?

Bekijk hier ons totale aanbod

Aanbod

Studiekosten

Lees meer over de studiekosten van de verschillende opleidingen van de HTF

Studiekosten

Toelating

Lees hier meer over de toelatingseisen van de HTF

Toelating

Maak kennis met onze docenten

Het HTF team bestaat uitsluitend uit hoogopgeleide docenten

De meesten zijn ook werkzaam in de toegepaste filosofie.
Bekijk het hele team hier
© HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. 2023
Webdesign: SaffrieDesign
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram