info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl
+31(0)6 43438008

Aanmelden / Inschrijven

Wil je je inschrijven voor een opleiding bij de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie? Meld je dan digitaal aan via het inschrijfformulier hiernaast. 

Lees vooraf onderstaande informatie en de Algemene Voorwaarden.

De HTF gaat ervan uit dat je voldoet aan de toelatingseisen maar je daarnaast ook goed hebt georiënteerd en geïnformeerd d.m.v. het lezen van de website, het bijwonen van een open dag en/of een persoonlijk gesprek.

PROCEDURE INSCHRIJVEN

Zodra je het digitale inschrijfformulier naar ons verstuurd hebt, ontvang je een automatische reply met alle ingevulde gegevens. Dit PDF-bestand met de gegevens geldt als overeenkomst. Check zekerheidshalve je spammap, als je dit bestand niet per omgaande hebt ontvangen.

Je schrijft je in voor de duur van de opleiding. Voor de hbo-bachelor is dit minimaal drie jaar (versneld traject). Voor de masteropleiding is dit twee jaar. Indien je eerst de premaster volgt, schrijf je je in voor drie jaar. Tussentijds uitschrijven is mogelijk; zie hiervoor onze Algemene Voorwaarden. 

Na inschrijving heb je 14 dagen bedenktijd. Uitschrijven kan via de link onderaan de pagina. 

Let op: als je je niet actief uitschrijft, ben je betalingsplichtig conform de Algemene Voorwaarden.

Binnen 14 dagen na inschrijving verwachten wij de aanbetaling van 400 euro, o.v.v. aanbetaling + je voornaam en achternaam op Bankrekeningnummer NL91 TRIO 0197 9178 79 - t.n.v. Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF). Let op: direct na inschrijving gelden de algemene voorwaarden, ook als je de aanbetaling nog niet hebt voldaan.

Voorafgaand aan de start van het collegejaar ontvang je een factuur voor het collegegeld. Het aanbetaalde bedrag kun je zelf in mindering brengen op je factuur. Bij betaling in termijnen kun je het in mindering brengen op de laatste factuur.

Voor aanvang van de colleges ontvang je alle relevante gegevens, zoals de inloggegevens voor onze digitale leeromgeving, informatie over de introductiebijeenkomst, start van het eerste college, etc. Het lesrooster kun je vinden op de website bij studie-informatie.

Meer informatie

Inschrijven voor de Kennismakingsmodules

Kandidaten die zich inschrijven voor de gehele opleiding, krijgen voorrang boven deelnemers die alleen losse modules volgen. Uiterlijk twee weken voorafgaand aan de start van het studiejaar, krijg je bericht als je niet kunt deelnemen (i.v.m. een maximum aantal deelnemers). Als je geen bericht krijgt, betekent dat dat je gewoon kunt deelnemen.

Je hebt na inschrijving 14 dagen bedenktijd. Uitschrijven kan via deze link. Indien je je niet actief uitschrijft ben je betalingsplichtig conform de Algemene Voorwaarden.

Tussentijds instromen

Ben je van plan de opleiding te volgen maar is het collegejaar al van start gegaan? Instromen in de bacheloropleiding is ook in een later stadium mogelijk. De lesavonden van het eerste jaar worden jaarlijks op een andere avond ingepland. Hierdoor kun je, naast je eigen lesavond, op een andere avond colleges inhalen. Instroom is hierdoor tot een half jaar na aanvang van het collegejaar nog mogelijk. Maak vrijblijvend een afspraak om je persoonlijke mogelijkheden te bespreken.

Informatie over de modules, boeken en lesrooster

Je kunt informatie over de modules van de Basiskwalificatie Filosofie (zoals de aan te schaffen literatuur) en het lesrooster vinden bij de studie-informatie op de website.

Controlesessie

Tijdens de controlesessie (hier vindt onder meer verificatie van de documenten plaats) dien je een geldig legitimatiebewijs en je originele diploma te kunnen tonen; het gaat hierbij om de documenten die relevant zijn i.v.m. de toelatingseisen of mogelijke vrijstellingen. Lees meer hierover in de Algemene Voorwaarden.

Studiekosten

Kijk hier voor meer informatie over studiekosten. Desgewenst is collegegeld in termijnen te voldoen. Dit geldt niet voor het volgen van losse modules.

Meer informatie

21plus-toelatingsonderzoek (Bachelor) en intakegesprek (Premaster)

Bachelor: Wil je het 21plus-toelatingsonderzoek afleggen? Meld je dan aan via het digitale formulier 'inschrijfformulier hbo-bachelor' (zie inschrijfknop bovenaan de pagina) en e-mail vervolgens naar toelating@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl, om je aan te melden voor het  toelatingsonderzoek. 

Noot: je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van de toets, die je uiterlijk twee weken voorafgaand aan de start van de opleiding afgelegd moet hebben. Na aanmelding ontvang je het voorbereidingsmateriaal (zoals een oefentaaltoets) en maak je in overleg met de docent die het onderzoek afneemt, een afspraak voor een datum en tijd. Om het (kosteloze) toelatingsonderzoek af te mogen leggen, dien je ingeschreven te staan bij de HTF; mocht je het onderzoek onverhoopt niet halen, dan kun je je weer kosteloos uitschrijven.

Master: het intakegesprek geldt als toelatingstoets. Na inschrijving neemt de coördinator contact op om het gesprek in te plannen. Indien je op basis van de toets niet wordt toegelaten, dan kun je je kosteloos uitschrijven en ontvang je de aanbetaling terug. Word je wel toegelaten, maar besluit je alsnog niet deel te nemen, dan worden de kosten van het intakegesprek in rekening gebracht. Zie voor meer informatie pagina Toelatingseisen, Studiekosten en de Algemene Voorwaarden.

Betaling door de werkgever

Indien de studie door de werkgever wordt bekostigd, vul dan (naast het aanmeldformulier) ook het digitale formulier 'Betaling werkgever' in.

Uitschrijven

Selecteer het digitale UITSCHRIJFFORMULIER wanneer je je aanmelding ongedaan wenst te maken of je je wilt uitschrijven. Voor de kosten bij annulering of uitschrijving: zie Algemene Voorwaarden.

DUO en Studielink

In- en uitschrijving verloopt via de HTF. De HTF zorgt voor in- en uitschrijving bij DUO. Het is niet mogelijk je via Studielink in- of uit te schrijven, omdat de HTF onder het niet-bekostigd onderwijs valt. Zorg dus voor een tijdige verzending van een volledig ingevuld formulier. De kosten bij annulering of uitschrijving kun je vinden in de Algemene Voorwaarden.

Toetsvoorziening

Je kunt een Toetsvoorziening aanvragen als er sprake is van een functionele beperking, bijvoorbeeld een audio-visuele beperking of dyslexie. Uiterlijk vier weken voorafgaand aan de eerste toets kun je via dit webformulier een toetsvoorziening aanvragen.

Uitsluitend hoogopgeleide docenten​
Levenlanglerenkrediet
Studeren in deeltijd
Maatwerk

Maak kennis met onze docenten

Het HTF team bestaat uitsluitend uit hoogopgeleide docenten

De meesten zijn ook werkzaam in de toegepaste filosofie.
Bekijk het hele team hier
© HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. 2023
Webdesign: SaffrieDesign
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram