info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl
+31(0)6 43438008

Docenten

Coördinatoren

Elke studierichting heeft een eigen coördinator. Met vragen of klachten over de opleidingen kun je bij de betreffende coördinator terecht.

Charly Bos

Coördinator propedeuse (eerste jaar Bachelor Toegepaste Filosofie)

Lianne Tijhaar

Coördinator Bachelor en (Pre)masteer Toegepaste Filosofie

Martijn Janssen

Coördinator Bachelor Toegepaste Filosofie richting Onderwijs 

Sjoerd Slagter

Coördinator (Pre)master Toegepaste Filosofie tot 1 sept. 2024

Totaaloverzicht docenten

Dhr. C.A.F. Bos, MA (coördinator Propedeuse)

Charly Bos (1989) is afgestudeerd in Humanistiek (UVH), studeert filosofie (UvA) en houdt zich daarbinnen met name bezig met het snijvlak tussen ethiek, religie en metafysica, met bijzondere aandacht voor ontwikkelingspsychologisch en pedagogisch gedachtegoed. Hij houdt zich daarnaast bezig met cultuurfilosofie, de geschiedenis van de filosofie en de filosofische opname van concepten als het antropoceen, globalisering en klimaatverandering. Naast zijn studie assisteert hij met veel plezier in het onderwijs door het begeleiden van werkgroepen en in het onderzoeksconsortium SIMAGINE. Bij de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie is hij werkzaam als coördinator van de propedeutische fase, studiebegeleider en docent, o.a. bij de module Taalfilosofie en Metaforen.

Lees meer

Mw. M.S. Biesiot, MA

Marijn Biesiot helpt bedrijven en young professionals ‘goed te groeien’. Ze zet zich als ondernemer, leidinggevende en adviseur in voor verduurzaming en verantwoorde (digitale) technologieën. Marijn heeft tien jaar werkervaring bij internationale advieskantoren en startup/scaleups. Ze studeerde wijsbegeerte aan de Rijkuniversiteit Groningen (techniekfilosofie) en rondde in 2014 de master Applied Ethics af aan de Universiteit Utrecht met een specialisatie in bedrijfsethiek. Bij de HTF geeft Marijn de bachelor module Levenskunst/Geschiedenis van de praktische filosofie.

Lees meer

Dr. F. van den Berg

Floris van den Berg is docent aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in 2011 aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden bij Prof. dr. P. B. Cliteur met het proefschrift Harming others: universal subjectivism and the expanding moral circle. Floris van den Berg is een filosoof die streeft naar een betere wereld met minder leed en zoveel mogelijk vrijheid voor ieder individu. Hij is auteur van onder andere de trilogie De vrolijke veganist, De vrolijke feminist en De olijke atheïst. In zijn werk richt hij zich in heldere taal tot een breed publiek. In Beter weten. Filosofie van het ecohumanisme zet hij een ecohumanistische levensbeschouwing uiteen. Met het manifest Groen liberalisme richt hij zich tot de politiek met de hoop dat de morele cirkel van het politieke kader wordt uitgebreid. In het lexicon Wokabulary verheldert hij niet alleen de woordenschat van woke, maar bekritiseert deze ook. Bij de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie is Floris docent Milieu-ethiek, Inleiding in de Filosofie en Creatief Schrijven.

Lees meer

Prof. dr. L.J.C.M. Dohmen (lector Bildung en Persoonsvorming)

Joep Dohmen (1949) studeerde wijsbegeerte in Utrecht en Leuven. In 1994 promoveerde hij cum laude op het boek Nietzsche over de menselijke natuur. Van 1996 tot 2014 was hij hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte ethiek bij de Universiteit voor Humanistiek. Hij is medeoprichter van Filosofie Magazine en was van 1992 tot 1998 adjunct-hoofdredacteur van dit magazine. Dohmen is vooral bekend vanwege zijn publicaties over Nietzsche en levenskunst. In 2008 schreef hij het essay voor de maand van de filosofie: 'Het leven als kunstwerk'. Sinds 2014 is hij verbonden aan het Centrum voor Humanistische Vorming, als lector Bildung en Levenskunst. Dohmen is bij de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie docent Levenskunst en Retorica en Narrativiteit. Joep is mede-ontwikkelaar van de (Pre)master Toegepaste Filosofie. Tevens is hij voorzitter van het Kenniscentrum Bildung en Persoonsvorming bij de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie en lector Bildung.

Lees meer

Dhr. D. Doodkorte, MA

Daniel Doodkorte (1985) studeerde Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in de interdisciplinaire studie van wetenschap, technologie en samenleving en studeerde af op een filosofisch analyse van de moderne organisatiewetenschap. Tijdens zijn studententijd was hij onder andere lid van de Centrale Studentenraad, redacteur van het interdisciplinaire tijdschrift Blind en nam hij deel aan de BKB Academie. Daarna was hij directeur van Stichting Filosofie Oost-West, een kennisnetwerk op het gebied van westerse en niet-westerse denktradities. Op het moment werkt hij als organisatiefilosoof met studenten en professionals. Daarnaast is hij organisatiefilosoof bij de Gemeente Den Haag. Bij de HTF werkt Daniel als docent binnen de Bachelor- en (Pre)master Toegepaste Filosofie.

Lees meer

Dhr. L. M. Heuts, MA

Leon Heuts (1969) studeerde filosofie en journalistiek en was jarenlang hoofdredacteur van Filosofie Magazine waar hij o.a. het platform filosofie.nl ontwikkelde. Ook organiseerde Leon Thinking Planet – een filosofisch event over diversiteit. Vanwege zijn innovatieve digitale aanpak en ondernemerschap werd Leon in 2016 genomineerd tot hoofdredacteur van het jaar. Het boek 'De Filosofie Twittercanon' haalde in 2012 de shortlist van beste filosofieboek van het jaar. Leon schrijft essays en artikelen voor onder meer NRC Handelsblad, de Volkskrant en Trouw. Leon is hoofdredacteur van NEMO-Kennislink. Daarnaast werkt hij aan een platform voor humanities en technologie – The Human Story.  Voor het lectoraat doet Leon onderzoek voor het project 'Smart Thorn Digital Side' – in samenwerking met Fontys Hogeschool ICT. Het doel is om de rol in kaart te brengen die journalistiek speelt in een data-gedreven samenleving. Welke waarden moeten in zo’n samenleving worden beschermd of ontwikkeld, en hoe draagt een journalist daar aan bij? Bij de HTF is Leon docent binnen de afstudeerrichting Toegepaste Filosofie, aandachtsveld Media.

Lees meer

Mw. H.A. Holland, MA. MSc.

Linda Holland rondde haar Master Filosofie af naast een Master Oncology en een Bachelor Biomedische Technologie. Momenteel is ze bezig met haar promotieonderzoek waarin biomedische technologie wordt onderzocht vanuit een filosofisch perspectief. Bij de HTF is Linda docent Wetenschapsfilosofie.

Lees meer

Mw. I. Ivkovic, MA

Ivana Ivkovic (1974) studeerde filosofie in Tilburg en werkte aan de Katholieke Universiteit Brussel en de Universiteit van Tilburg. In 2009 was ze visiting scholar aan The New School for Social Research te New York. Momenteel bereidt ze een dissertatie voor op gebied van politieke filosofie. Haar academische werkzaamheden heeft ze altijd gecombineerd met een breed scala aan publieke activiteiten. In 2011 heeft ze haar publieksactiviteiten gebundeld in een eigen bureau, NoWishfulThinking. De ‘missie’ van dit bureau is om filosofie in te zetten om de hedendaagse maatschappelijke en politieke ontwikkelingen te duiden. Bij de HTF werkt Ivana als docent Politieke en Sociale Filosofie.

Lees meer

Dr. M.J.R. Leegsma

Mark Leegsma (Rotterdam, 1980) heeft heel wat leerscholen doorlopen, formele en informele: van de universiteit, waar hij psychologie en filosofie studeerde en doceerde, via de Amsterdamse horeca en de Internationale School voor Wijsbegeerte, tot een filosofisch promotie-onderzoek naar 'catastrofaal denken'. Mark zoekt net zo graag duistere afgronden en ruige rafelranden op als hij dubbelzinnigheden en paradoxen blootlegt. Want juist waar het denken vast lijkt te lopen, begint het pas echt. Mark geeft bij de HTF de module Logica en Beslistheorie.

Lees meer

Drs. J.H. Oostlander

Johan Oostlander rondde in 1987 zijn master Filosofie af aan de UVA. Ook volgde Johan diverse opleidingen op het gebied van coaching, o.a. aan het Barrett Value Centre, Harvard University en Phoenix Opleidingen. Johan beschikt over een brede werkervaring in het bedrijfsleven. Sinds 2014 is Johan docent en trainer werkzaam voor het Instituut voor Recht bij de Hogeschool Utrecht. Bij zijn werkzaamheden ligt de nadruk op het verzorgen van ethiek onderwijs en trainingen in communicatieve vaardigheden. Johan is tevens Oprichter van De Waardenfabriek die veranderingen bij mensen en organisaties realiseert waar het gaat om waarden en normen. Johan Oostlander doceert bij de HTF de modules Wetenschapsfilosofie en (samen met Paul Teule en Eva Stor) Onderzoekskunde.

Lees meer

Drs. M.A. Slagter (oprichter en alg. directeur)

Martin Slagter (1953) studeerde Nederlands en filosofie en is als docent Nederlands, journalistiek en filosofie verbonden geweest aan verschillende scholen en opleidingen, waaronder MBO-Utrecht (Nederlands, Journalistiek & Media), Hogeschool Utrecht (HBO Recht) en het Instituut voor Filosofie. Hij is parttime werkzaam als tekstschrijver en eindredacteur en schrijft met enige regelmaat opiniërende artikelen in de Volkskrant, NRC en Trouw. Hij is auteur van de veelgebruikte filosofiemethode Leren Filosoferen. Martin Slagter is de oprichter en alg. directeur van de HTF en is hier tevens werkzaam als docent Schriftelijke Taalvaardigheid en Taalfilosofie en Metaforen.

Lees meer

Dhr. P. Teule, MA (directeur Onderwijs)

Paul Teule (1981) studeerde economie en filosofie (UvA) is sinds 2011 aan de UvA verbonden als docent politieke economie. In 2016 publiceerde hij het boek Vrijheid voor gevorderden (Boom) en hij werkt momenteel aan een boek over de verhouding tussen economie en milieu (promotieonderzoek). Hij was lid van het Filosofisch Elftal van Trouw en het Economenpanel van BNR Nieuwsradio. Bij de HTF doceert Paul de modules o.a. Inleiding Duurzaamheid, Wijsgerige Ethiek. Tevens vervult Paul vanaf sep. 2021 de rol van directeur Onderwijs bij de HTF.

Lees meer

Mw. L. Tijhaar, MA (coördinator Bachelor en Master Toegepaste Filosofie)

Lianne Tijhaar is filosofiedocent aan de Universiteit van Amsterdam & Hogeschool Utrecht, hoofdredacteur van filosofieblog Bij Nader Inzien & (eind)redacteur Geesteswetenschappen voor NEMO Kennislink. Hiervoor werkte ze als redacteur bij Filosofie Magazine, was ze eindredacteur van het tijdschrift Wijsgerig Perspectief, jurylid van de Socratesbeker en landelijk coördinator van de Maand van de Filosofie. Haar studies Filosofie van de Gedragswetenschappen en Forensische Orthopedagogiek rondde ze beide cum laude af. Bij de HTF is Lianne coördinator van de Bachelor en (vanaf sept. 2024) de (Pre)master Toegepaste Filosofie. Daarnaast is Lianne docent Toegepaste Ethiek.

Lees meer

Dhr. W.B. Vermaat, MSc.

Willem Vermaat (1989) ronde de master Sustainable development - Envirolmental Governance aan de Universiteit Utrecht af en  specialiseerde zich als milieuwetenschapper in milieu- en dierethiek. Willem was eerder als docent verbonden aan de bachelors Milieuwetenschappen en Global Sustainability Science en de de master Sustainable Development aan de UU en doceert momenteel communicatieve vaardigheden aan de TU Delft. Hij geeft lezingen over dierethiek, carnisme en veganisme en schreef opinieartikelen voor onder meer NRC Handelsbladde Volkskrant en Trouw.  In 2021 publiceerde hij zijn eerste boek Waarom we geen hondenmelk drinken (Boomfilosofie).  Bij de HTF is Willem docent Duurzaamheid en Rechtvaardigheid. 

Lees meer

Dhr. S.C. van der Wall, MA

Sake van der Wall (1979) studeerde filosofie en journalistiek aan de UVA Amsterdam. Sake heeft gewerkt als journalist en redacteur, o.a. bij het Parool. Sake is momenteel werkzaam als filosofiedocent bij het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam. Daarnaast schrijft Sake ondermeer voor het satirische platvorm De Speld (onderdeel van Volkskrant). Sake is tevens bestuurslid van de landelijke Vereniging voor Filosofiedocenten. Bij de HTF is Sake werkzaam als o.a. docent Inleiding Media en Creatief Denken binnen de Bachelor Toegepaste Filosofie, aandachtsveld Media. 

Lees meer

Drs. C.H. van Welij

Carolien van Welij (1977) is filosoof en neerlandicus. Helder denken is helder schrijven. Door toegankelijk te schrijven over filosofische kwesties combineert Carolien haar liefde voor taal met haar liefde voor systematische reflectie. Haar loopbaan begon als redacteur bij een literaire uitgeverij. Daarna werkte ze als remedial teacher in het voortgezet onderwijs en ging ze aan de slag als freelance tekstschrijver en journalist. Voor Filosofie Magazine interviewde zij meer dan 150 mensen over de betekenis van filosofie voor literatuur, kunst, wetenschap en het leven. Daarnaast helpt zij in haar filosofische praktijk mensen met het verhelderen van hun denken. Zo herpakken zij hun focus en geven ze richting aan hun leven. Voor de Volksuniversiteit Amsterdam ontwikkelde Carolien de filosofieprogramma’s ‘Doorleefde filosofie’ en de schrijfcursus ‘Schrijf je buurt’. Bij de HTF is zij docent Schriftelijke Taalvaardigheid. Aandacht voor taal helpt je denken verder.

Lees meer
Interesse? Neem contact op.

Werken bij de HTF

© HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. 2023
Webdesign: SaffrieDesign
crossarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram