info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl
+31(0)6 43438008
Ga terug naar overzicht

Nieuwe Vaardighedengids Toegepaste Filosofie

Leerlijn filosofische vaardigheden

Tijdens zowel de bachelor- als de masteropleiding van de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie spelen vaardigheden een belangrijke rol. Dit noemen we de LEERLIJN VAARDIGHEDEN. Vaardigheden zijn de praktische vertaling van de meer abstract geformuleerde competenties (zie Studiegids), die de eindtermen van de opleidingen vormen. Vaardigheden zijn belangrijk bij de HTF, omdat de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie beroepsopleidingen aanbiedt. Bij die opleidingen gaat het erom filosofie toe te passen in de beroepspraktijk. Daarvoor zijn vaardigheden, zowel algemene als filosofische, van cruciaal belang. Het draait bij de HTF niet alleen om het verwerven van kennis en inzicht, maar ook om de vaardigheid die kennis en dat inzicht toe te passen in de praktijk.

Welke vaardigheden?

In de vernieuwde vaardighedengids behandelen we de volgende vijf vaardigheden:

1. Conceptueel Denken

2. Schrijfvaardigheid

3. Argumenteren

4. Leesvaardigheid

5. Spreekvaardigheid

Een toenemende beheersing van deze vaardigheden gaat gepaard met een succesvolle afronding van je studie aan de HTF.

1) Conceptueel Denken

Denken is de core business van filosofen. De geschiedenis van de filosofie kun je opvatten als de geschiedenis van het denken. Je kunt op veel verschillende manieren denken: peinzen, mijmeren, (dag)dromen, piekeren, fantaseren etc. Maar dat is niet allemaal filosoferen. Filosoferen is: een kritische, systematische vorm van denken over de grote(re) of diepe(re) vragen, vanuit een oprechte verwondering. Conceptueel denken is daarbinnen als het ware het motorblok: het gaat om concrete conceptuele denkstappen die je zet, door begrippen op te sporen, te ontrafelen en te verbinden met andere concepten. Het is een rationele bezigheid, met vastomlijnde denkstappen, waar ook creativiteit en persoonlijke engagement bij komt kijken. Het is in ieder geval een vaardigheid waar je door veel oefenen beter in kunt worden.

2) Schrijfvaardigheid

Deze vaardigheid is stevig verankerd in het curriculum van de HTF. Hoe goed je ook hebt leren denken (de primaire vaardigheid van de Toegepast Filosoof), je hebt daar pas wat aan als je in staat bent het resultaat van dat denken met anderen te delen. Dat doe je door middel van taal, vaak geschreven taal. Daarom dien je als HTF-student over een meer dan gemiddelde schrijfvaardigheid te beschikken. Het curriculum van de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie bevat vier modules Schriftelijke Taalvaardigheid, gericht op spelling, grammatica, schrijfvaardigheid, stijlfuguren en het ontwikkelen van een eigen schrijfstijl, . Om eventuele achterstanden in schrijfvaardigheid te repareren, worden door de HTF bijspijkertrajecten-op-maat aangeboden.

3) Argumenteren

Argumenteren is een basale vaardigheid voor een Toegepast Filosoof. Meer dan in andere wetenschappen draait het in de filosofie om goed argumenteren. De filosofie is geen empirische wetenschap en moet het hebben van de kracht van argumentatie. Bij de HTF besteden we daarom veel aandacht aan goed argumenteren. Bij veel filosofische vaardigheden en tijdens de colleges wordt argumenteren impliciet geoefend. Tijdens de studiebegeleidingsuren kun je samen studiegenoten je argumentatieve vaardigheden expliciet oefenen en verbeteren.

4) Leesvaardigheid

Een goede leesvaardigheid vormt de sleutel tot elke wetenschappelijke discipline, dus ook tot de filosofie, die voornamelijk uit een verzameling 10 teksten bestaat. Filosofische teksten onderscheiden zich sterk van andere teksten: ze hebben vaak een hoog gehalte aan informatie en argumenten, en zijn vaak verweven met maatschappelijke en culturele ontwikkelingen en andere filosofische theorieën en teksten. Ze zijn dus zowel rijker als ingewikkelder en minder toegankelijk. Bovendien houden veel filosofen zich doorgaans niet aan de conventies en regels van een betoog: ze schrijven geen helder gestructureerde teksten met een kop, middenstuk, staart en een handige samenvatting. Om filosofische teksten te doorgronden is leesvaardigheid van cruciaal belang en die ontwikkel je vooral door ‘vlieguren’ te maken: door uren met filosofische teksten in de weer te zijn. In dit hoofdstuk tref je verschillende leesstrategieeën en -methoden aan, die helpen om met primaire filosofische teksten om te gaan. Ook is er aandacht voor het verwerken van teksten tijdens en na het lezen. Leesvaardigheid speelt in de hele opleiding en de daaropvolgende beroepspraktijk een cruciale rol.

5) Spreekvaardigheid

Spreekvaardigheid (waaronder ook presentatievaardigheden) is voor een Toegepast Filosoof van groot belang. Deze vaardigheid komt ook in het reguliere curriculum aan de orde en wel bij modules Filosofische Vaardigheden en bij de modules Retorica en Narrativiteit. Ook zal bij verschillende colleges gevraagdworden om een korte presentatie of voordracht te houden. Tijdens de studiebegeleidingsuren bestaat de mogelijkheid om je spreekvaardigheid onder begeleiding van een docent of docent-assistent extra te oefenen met studiegenoten.

Zijn er vragen over de vaardigheden die bij de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie centraal staan? Neem, dan contact op met dir. Onderwijs Paul Teule.

Studiekosten

Lees meer over de studiekosten van de verschillende opleidingen van de HTF

Studiekosten

Toelating

Lees hier meer over de toelatingseisen van de HTF

Toelating
© HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. 2024
Webdesign: SaffrieDesign
crossarrow-left
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram