info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl
+31(0)6 43438008

De PEP-cursus gaat weer van start! Het Instituut voor Toegepaste Filosofie organiseert, in samenwerking met de HTF, begin 2024 weer een PEP-cursus.

> Korting voor HTF-studenten!

Waarom de PEP-cursus volgen?

Voor wie?

Deze cursus is perfect voor studenten van de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie, maar is ook toegankelijk voor geïnteresseerden van buiten de HTF die hun persoonlijke en professionele vaardigheden willen verbeteren.

Wat krijg je?


Toegankelijkheid en Kosten

Datum en tijd

Locatie

Beperkte Plaatsen

Keuzeactiviteit
Je kunt als HTF-student deze cursus opgeven als keuzeactiviteit!

Hoe kun je je inschrijven?
Je kunt je inschrijven op de website van het Instituut voor Toegepaste Filosofie → https://www.instituutvoortoegepastefilosofie.nl/inschrijven/

Wil je eerst lezen wat eerdere deelnemers van de PEP-cursus vonden, dan kun je op deze pagina hun ervaringen lezen: https://www.instituutvoortoegepastefilosofie.nl/pep/

Schrijf je dus snel in om verzekerd te zijn van een plekje, en om het nieuwe jaar goed te beginnen!

Tot snel!

Sjoerd Slagter en Nathalie van Hooff

Met ingang van 1 november 2023 werkt de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie samen met Cross Your Borders (CYB). CYB organiseert op interactieve wijze burgerschapsprojecten en wereldse schoolreizen, waarmee ze het engagement van jongeren met de leefwereld willen vergroten.
Onze eerste stagiairs bouwen al mee aan de burgerschapsprojecten en bezoeken scholen om deze uit te dragen. In de toekomst zullen wij ook stagairs bieden op de vlakken beleid & advies en marketing. 

Wij zien een goede samenwerking tegemoet!

Maak werk van Filosofie! 

Heb je vragen over deze samenwerking en/of jouw stagemogelijkheden? Neem gerust contact op met Martijn Janssen, coördinator van de bachelor Onderwijs.

'Zonder goede vragen geeft zelfs ChatGPT geen antwoorden!'

Vragen stellen: is er een activiteit filosofischer dan dat? Maar ook in je dagelijkse leven, in je relaties en je werk, kun je niet zonder het stellen van vragen. En het luisteren naar de antwoorden. Vragen stellen is echter minder eenvoudig dan het lijkt.

HTF-student en redactielid Wilma Mulder voor phronèsismagazine.nl

De ‘aartsvader’ van het vragen stellen, de filosoof Socrates, geeft ons in het boek Socrates op sneakers van Elke Wiss een flinke uitbrander: De gesprekken die jullie doorgaans voeren, hebben zelden als doel samen wijzer te worden, maar gaan eerder over de ander overtuigen van je eigen gelijk, debatteren, winnen, meninkje-worstelen en roeptoeteren. Jullie ‘vragen’ zijn daardoor geen vragen, maar een mening verpakt als een vraag, aannames die worden gecheckt, hypotheses uit je eigen koker of stiekeme suggesties.

Bij de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) wordt veel aandacht besteed aan het formuleren van goede vragen en het oefenen in socratische gespreksvoering. Maar ook buiten de HTF is volop oefening en training in de kunst van het vragen stellen te vinden.

Lees meer in phronesismagazine.nl > https://www.phronesismagazine.nl/onderwijs/vragen-stellen-kun-je-leren/

#HTF #hogeschool #toegepaste#filosofie #bachelor #premaster#master #docentopleiding#burgerschap #deeltijd#utrecht

Filosofie benadert kwesties doorgaans op een abstract niveau. Maar wat betekent filosofie voor onze dagelijkse praktijk?

In Theater De Roode Bioscoop in Amsterdam presenteerde Carolien haar nieuwe boek Wat denken doet - Als filosofie je leven verandert (ISVW-Uitgevers). Van harte gefeliciteerd, Carolien!

Carolien van Welij laat zien wat filosofie met mensen doet.

In Wat denken doet vertellen schrijvers, kunstenaars, dichters en wetenschappers over een moment waarop
filosofie hun leven veranderde. Een rouwproces, scheiding, onvervulde kinderwens, identiteitscrisis, depressie: in momenten van grote of kleine nood kwamen zij op hun pad een filosoof tegen. Die ontmoeting bracht troost, verzoening of moed.

Meer info en bestellen >

Carolien van Welij is filosoof en neerlandicus. Voor Filosofie Magazine interviewde zij meer dan honderd mensen over de betekenis van filosofie voor hun leven. Ze ontwikkelde het programma ‘Doorleefde filosofie’, waarin deelnemers filosofische thema’s op eigen vraagstukken toepassen. Carolien is docent Schriftelijke Taalvaardigheid bij de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie.


Op 31 oktober mochten we onze afstudeerders in het zonnetje zetten tijdens de diploma-uitreiking van de Bachelor Toegepaste Filosofie. Iris van Abeelen, Debbie Gordens en Johan Maliepaard, van harte gefeliciteerd. Ook de afstudeerders die er niet bij waren: Bernadette Vieverich, Rink Bosga en Jenny Klinkhamer, van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat.

Van harte gefeliciteerd met jullie bachelordiploma Toegepaste Filosofie!

Twee van de afstudeerders zijn inmiddels doorgestroomd naar de Professionele Master Toegepaste Filosofie.

We hopen jullie allemaal nog vaak te zien via de alumnivereniging, bij symposia, het DenkLab, etc.

Video: Kevin van Heerden

We kijken terug op een bijzonder symposium met boeiende sprekers en workshopleiders en zeer enthousiaste deelnemers die unaniem pleitten voor toegankelijk filosofieonderwijs voor iedereen, dus niet alleen op havo, vwo en hoger onderwijs.

Filosofie mag op geen enkele school ontbreken. Elke leerling verdient het om uitgedaagd te worden om goed te discussiëren, kritisch na te denken, meningen van zichzelf en anderen te onderzoeken, en daarmee grip te krijgen op alles wat er als jongere (en beginnend burger) op je afkomt. Helaas wordt filosofieonderwijs vrijwel uitsluitend aangeboden op de havo en het vwo. Dat is voor vmbo'ers zelf en onze samenleving een gemiste kans.

Programma:

▶︎ Lees de artikelen in NRC (Coen Simon) en Filosofie Magazine (Ira Pronk) n.a.v. het symposium.

▶︎ Een impressie (programma, powerpoints, video's en verslagen) kunt u vinden op de website:

Bent u docent, beleidsmaker, schoolleider, student, of belangstellende en wilt u deelnemen aan de community 'Filosofie in het (v)mbo? Meld je dan aan bij de LinkedIngroep met DRIVE voor het uitwisselen van materialen en ideeën.

▶︎ LinkedIn-groep 'Filosofie op het (v)mbo - DENKEN VOOR DOENERS'.

- 'Dit is de studie die ik eigenlijk had willen volgen' -

Lianne Tijhaar is studiecoördinator van de Bachelor Toegepaste Filosofie bij de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie . Lianne is zelf een ervaren professional op het gebied van filosofie. Tijdens haar academische opleiding filosofie miste ze de directe koppeling met de wereld om ons heen. 'Want filosofie wordt voor mij pas betekenisvol wanneer het betrekking heeft op waar ik in de praktijk tegenaan loop.' Bekijk de hele video > (met dank aan Nicky Bakker).

Complexe samenleving

In onze complexe samenleving is het nadenken over hoe die samenleving vorm te geven en in te richten zelf ook complex geworden. Daarom is er steeds meer vraag naar beroepsbeoefenaren die in staat zijn impliciete vooronderstellingen te articuleren en te bekritiseren, die tradities en gewoontes kunnen bevragen, waarden, normen en criteria tegen het licht kunnen houden en de wereld niet alleen kunnen bezien hoe die nu is maar ook hoe die zou moeten of kunnen zijn. Deze beroepsbeoefenaren zijn Toegepast Filosofen. Daar leidt de HTF toe op.

Vaardigheden

Toegepast Filosofen zijn professionals die conceptueel, kritisch en normatief hebben leren denken en hier helder over kunnen communiceren. Ze beschikken over de taalvaardigheid om met niet-filosofen aan ondermeer ethische vraagstukken te kunnen werken. Ze zijn in beginsel overal op hun plek waar de maatschappij wordt heringericht en verbeterd. Daarom is naast kennis van filosofie ook kennis van economie, bestuurskunde, duurzaamheid en media nodig.

Docenten

De docenten hebben allemaal relevante praktijkervaring in het vak waartoe ze opleiden. Dit maakt dat ze de vertaalslag kunnen maken naar de werkpraktijk. Het niveau van het docententeam is beoordeeld als zeer hoog door de NVAO. Lees meer over onze docenten >

Lianne Tijhaar

Lianne Tijhaar is filosofiedocent aan de Universiteit van Amsterdam & Hogeschool Utrecht, hoofdredacteur van filosofieblog Bij Nader Inzien & (eind)redacteur Geesteswetenschappen voor NEMO Kennislink. Hiervoor werkte ze als redacteur bij Filosofie Magazine, was ze eindredacteur van het tijdschrift Wijsgerig Perspectief, jurylid van de Socratesbeker en landelijk coördinator van de Maand van de Filosofie. Haar studies Filosofie van de Gedragswetenschappen en Forensische Orthopedagogiek rondde ze beide cum laude af. Bij de HTF is Lianne coördinator van de Bachelor Toegepaste Filosofie en docent Toegepaste Ethiek en Citizen Ethics.

Aanmelden voor de Bachelor Toegepaste Filsofie, de docentopelding Filosofie & Burgerschap of de (Pre)master Toegepste Filsoofiie is nog mogelijk t/m. de open dag voor late beslissers op 26 augustus 2023.

Wilt u voordien alvast informatie ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op.

ALLE FINANCIELE VOORDELEN VAN STUDEREN BIJ DE HTF OP EEN RIJTJE

De HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie is een particuliere opleidingsaanbidder, d.w.z.: we ontvangen geen geld van de overheid. Desondanks proberen we toegankelijk te zijn voor iedereen met interesse in een loopbaan als toegepast filosoof of docent Filosofie en Burgerschap. Op deze manier willen we toegepaste filosofie in de haarvaten van de samenleving brengen omdat we geloven in de meerwaarde van filosofie in de huidige complexe samenleving. Lees hier alles over de financiële voordelen.

Forse korting Premaster Toegepast Filosofie

Eenmalig (uitsluitend bij inschrijving in het studiejaar 2023/2024) bieden we inschrijvers voor de Premaster Toegepaste Filosofie een een forse korting: € 2190,00 i.p.v. € 5900,00 voor een versneld traject premaster. Zie studiekosten.

STAP voor OCW-erkende opleidingen in 2023

Het ministerie van SZW beperkt de aanvraagmogelijkheid in de tijdvakken in 2023 tot OCW-erkende opleidingen. De opleidingen van de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie zijn geaccrediteerd en daarmee STAP-subsidiabel voor de resterende aanvraagtermijnen.

Opleiding (bijna gratis*) uitproberen

U kunt in 2023 bijna gratis uitproberen of de bachelor toegepaste filosofie bij u past door eerst losse modules te volgen. Voor een modulepakket voor een hele periode 1 (start september) of 2 (start november) van 3 maanden kunt u zelfs een STAP-budget aanvragen. Hiermee voorkomt u onnodige collegegeldkosten wanneer de opleiding toch niet bij u blijkt te passen. * U dient wel aan de voorwaarden van de STAP-regeling te voldoen.

Collegeld tweede opleiding VOORDEEL

Heeft u eerder (na 1 september 1991) een bachelor- of master­opleiding afgerond en wilt u een tweede studie volgen? Dan valt u bij reguliere hbo-instellingen en universiteiten onder het tarief van het instellingscollegegeld. In de praktijk betekent dit dat de opleidings-aanbieder geen overheidsfinanciering voor u ontvangt, hetgeen wordt verrekend in hogere collegegelde. Bij de HTF betaalt u gewoon het vastgestelde jaartarief per collegejaar.

Laag Instellingstarief

Particuliere opleidingen worden niet gefinancierd door de overheid. Het tarief dat ze hanteren wordt daarom het zgn. instellingstarief genoemd. De HTF houdt het instellingstarief laag o.a.door een minimum aan overhead te hanteren.

​Reguliere hbo-opleidingen hanteren een instellingstarief wanneer u bijv. een tweede opleiding volgt in het hoger onderwijs. Deze tarieven variëren voor bacheloropleidingen van ca. € 7.500 tot € 12.000 per jaar. Voor masteropleidingen betaalt u elders in het regulier onderwijs ca. € 8.500 tot €16.000 per jaar. Particuliere aanbieders hanteren tarieven die nog vele malen hoger liggen.

Studiebeurs: aanvragen tot 15 juli

Kunt u ondanks bovenstaande voorwaarden de studie niet betalen, maar bent u wel zeer gemotiveerd om deel te nemen? De HTF stelt jaarlijks drie beurzen ter beschikking. De aanvraagtermijn is verlengd tot 15 juli a.s.

200 euro korting voor herinstromers bachelor

Heeft u in het verleden (min. 1 jaar of langer gelden) deelgenomen aan een jaaropleiding bij de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie maar deze niet afgerond? U krijgt dan bij herinschrijving éénmalig €200,00 korting op uw jaarbedrag collegegeld. Vermeld op het inschrijfformulier bij opmerkingen dat u een herinstromer bent en in welk studiejaar u eerder heeft deelgenomen.

Levenlanglerenkrediet

Het aanvragen van een studielening of basisbeurs is niet mogelijk bij deeltijdopleidingen. Sinds 2017 bestaat echter het levenlanglerenkrediet, dit biedt nieuwe mogelijkheden de studie te financieren. Iedereen tot 55 jaar kan nu bij de overheid tegen zeer gunstige voorwaarden (de rente is nu 0,0%) geld lenen voor een studie. Deze lening kan gebruikt worden voor alle erkende HBO-bacheloropleidingen, Associate degrees en Masters. U kunt een bedrag lenen tot maximaal de hoogte van het te betalen collegegeld (tot een maximum van € 10.030,20 per jaar).

Lerarenbeurs en Tegemoetkoming leraren

Er zijn verschillende tegemoetkomingen en subsidies mogelijk indien u werkzaam bent of wil worden in het onderwijs. Het is mogelijk een lerarenbeurs aan te vragen voor een studie bij de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie.

Subsidie tweede lerarenopleiding

Bent u al bevoegd leraar en wilt u een 2e lerarenopleiding doen waarvoor u instellingscollegegeld moet betalen? Dan kunt u de subsidie tweede lerarenopleiding aanvragen.

Stage als onderdeel van de opleiding

Loopt u stage of werkt u als onderdeel van uw opleiding? En heeft u daarvoor een stagevergoeding ontvangen? Dan was u in loondienst bij het bedrijf waar u stage loopt. Het kan dan zijn dat er te veel belasting wordt ingehouden op uw stagevergoeding of loon. U kunt de te veel betaalde belasting terugkrijgen door aangifte te doen.

Subsidieregeling voor werkgevers

Het is voor werkgevers wellicht aantrekkelijk om medewerkers een deeltijdopleiding bij de HTF te laten volgen. Met deze investering kan de werkgever in aanmerking komen voor belastingvermindering als tegemoetkoming in de studiekosten. Dit is vastgelegd in de Wet vermindering afdracht (Wva). De Wva geldt voor bijna alle sectoren van het bedrijfsleven.

Neemt u bij evt. gerust contact met ons op.


Wat doet ons denken?
Nu denken meer en meer iets lijkt wat vóór ons wordt gedaan, hetzij door 'ons' brein, hetzij door AI, is dit filosofische probleem misschien actueler dan ooit. Over dit probleem en hoe dat überhaupt gesteld zou moeten worden schreef Marc Leegsma een wetenschappelijk artikel dat je hier kunt lezen.

What End of Thought? On the True and the False Problem of Philosophy

From the journal Open Philosophy
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/opphil-2022-0242/html

Dr. Mark Leegsma (Rotterdam, 1980) heeft heel wat leerscholen doorlopen, formele en informele: van de universiteit, waar hij psychologie en filosofie studeerde en doceerde, via de Amsterdamse horeca en de Internationale School voor Wijsbegeerte, tot een filosofisch promotie-onderzoek naar 'catastrofaal denken'. Mark zoekt net zo graag duistere afgronden en ruige rafelranden op als hij dubbelzinnigheden en paradoxen blootlegt. Want juist waar het denken vast lijkt te lopen, begint het pas echt. Mark geeft bij de HTF de module Logica en Beslistheorie.

Op 22 maart 2023 studeerde Iris van Abeelen af in de afstudeerrichting Bestuur, Economie en Duurzaamheid. Iris werkt sinds 2006 als danstherapeute in de psychiatrie. Steeds vaker hoorde zij in de media de opmerkelijke uitspraak: ‘De GGZ is ziek.’ Tezamen met haar eigen verwondering over de gang van zaken in de sector was dit aanleiding om in de filosofie op zoek te gaan naar helderheid over wat er gaande is en naar wat zij zelf kan bijdragen aan genezing van die vermeende ‘ziekte’.

- De zoektocht naar de kwalijke effecten van de marktwerking in de zorg én het verlangen van leidinggevenden om ethisch verantwoord te handelen -

Haar zoektocht leidde naar de kwalijke effecten van de marktwerking in de zorg maar ook naar het verlangen van leidinggevenden om ethisch verantwoord te handelen. In haar afstudeertraject onderzoekt Iris, geïnspireerd door met name de filosofen Charles Taylor en Michael Foucault, alsmede de danser/bewegingsonderzoeker Rudolf Laban, wat ‘doorleefd bewegen’ bijdraagt aan de ontwikkeling van ‘morele sensitiviteit’. Ze ontwierp een praktijkoefening waarin de leidinggevende zijn of haar authentieke standpunt kan ervaren. Het beroepsproduct, getiteld Pleidooi voor doorleefde beweging in de GGZ. Van ding naar menselijke levensstroom werd door de opdrachtgever enthousiast ontvangen. In het eindgesprek werd Iris over haar onderzoek bijzonder stevig aan de tand gevoeld. De sterke en zwakke plekken in de onderbouwing en de uitvoering van het onderzoek werden goed zichtbaar en gaven als resultaat het eindcijfer 7. Iris past het filosofisch denken nu onder andere toe als lid van de Ondernemingsraad van de GGZ-instelling waar zij werkt.

© HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. 2023
Webdesign: SaffrieDesign
Symposium op zaterdag 2 december
Kwesties als de stikstofcrisis, de acties van Extiction Rebellion en de woke-discussie drijven ons steeds vaker uit elkaar. Toch kunnen we het ons in deze tijden van crisis niet permitteren om elkaar uit de weg te gaan. Hoe kunnen wij omgaan met deze toenemende polarisatie? In ons symposium op zaterdag 2 december a.s. duiken we met gerenommeerde sprekers in het probleem van polarisatie. De HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie wil iedereen dan ook van harte uitnodigen deel te nemen!
Symposium | zaterdag 2 december
Kwesties als de stikstofcrisis, de acties van Extiction Rebellion en de woke-discussie drijven ons steeds vaker uit elkaar. Toch kunnen we het ons in deze tijden van crisis niet permitteren om elkaar uit de weg te gaan. Hoe kunnen wij omgaan met deze toenemende polarisatie? In ons symposium op zaterdag 2 december a.s. duiken we met gerenommeerde sprekers in het probleem van polarisatie. De HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie wil iedereen dan ook van harte uitnodigen deel te nemen!
Symposium | zaterdag 2 december
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram