info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl
+31(0)6 43438008

De vakantie is eindelijk begonnen! We hebben samen een fantastisch schooljaar achter de rug, vol met leuke en leerzame momenten. Nu is het tijd om te genieten van een welverdiende rust.

In september kijken we ernaar uit om alle studenten weer te verwelkomen, samen met een heleboel nieuwe studenten. Het belooft een topjaar te worden met veel nieuwe en leuke activiteiten. Bovendien starten we officieel ons jubileumjaar, dus er staan extra veel feestelijke gebeurtenissen op de planning!

We wensen iedereen een heerlijke, ontspannen vakantieperiode toe. Geniet ervan en we zien jullie graag in september!

- Het HTF-team

Bereikbaarheid

De HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie is verminderd bereikbaar in de periode vakantieregio Midden Nederland van 13 juli t/m 25 aug. Heeft u een urgente vraag, neem dan gerust telefonisch contact op. https://hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl/contact/

Aanmelden is nog mogelijk

Als je je nog wilt aanmelden voor aankomend schooljaar dan kan dat nog gedurende de zomer! Meer informatie lees je hier: https://hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl/aanmelden/

Op 31 augustus is er ook nog een laatste open dag, je kunt je hier aanmelden: https://hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl/open-dagen/

Vanaf 1 sept. 2024 zal Lianne Tijhaar de coördinatie van de (pre)master overnemen van Sjoerd Slagter. Lianne zal deze nieuwe taak combineren met het coördinatorschap van de Bachelor Toegepaste Filosofie.

Sjoerd Slagter zal aan de HTF verbonden blijven als docent en adviseur.
Sjoerd: we zijn je zeer erkentelijk voor de enorme inzet en deskundigheid bij de ontwikkeling van het mastertraject. Wat een prestatie! We zijn ervan overtuigd dat je werk bij Lianne in goede handen is.

Veel succes, Lianne Tijhaar!

Lees HIER meer over Lianne en andere docenten bij de HTF.

Foto: liannetijhaar.nl

#bachelor #premaster #master #toegepaste #filosofie

De winnaars zijn bekend!

𝗚𝗲𝗳𝗲𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗲𝗲𝗿𝗱:Bieke van den Bogaard, Daniël van Middelkoop en Myron van Hunsel. We nemen zsm contact met jullie op. Alvast veel leesplezier 🙂

Meer over de actie:

Dit jaar vieren we bij de HTF ons 10-jarig jubileum en wie jarig is trakteert!

Maak vanaf vandaag kans op een exemplaar van het inspirerende boek 'Iemand zijn' van Joep Dohmen. We geven er drie weg!

Wij, de docenten en studenten van HTF, zijn al helemaal weg van dit boek (zie de foto’s) en nu is het jouw kans om het zelf te ontdekken!

𝗪𝗶𝗹 𝗷𝗲 𝗺𝗲𝗲𝗱𝗼𝗲𝗻? 𝗛𝗲𝘁 𝗶𝘀 𝘀𝗶𝗺𝗽𝗲𝗹:

𝟭. Like dit bericht en volg ons op LinkedIn; twee boeken worden verloot onder de nieuwe volgers.
𝟮. Reageer op deze post om mee te dingen naar het derde boek (als je ons al volgt).

Iedereen maakt dus kans!

De actie loopt tot 17 juni, waarna we de winnaars van de drie boeken bekendmaken.

#Filosofie Winactie #JoepDohmen

Wij zijn erg trots op Eva Stor. Altijd al, maar nu speciaal vanwege haar bijdrage aan het boek en symposium 'Bruggen Bouwen' bij het Veteraneninstituut. Eva, samen met Eric Vermetten, Ron Deelen en Ana Gebert, presenteerde een belangrijk boek dat persoonlijke verhalen vertelt van de genocide in Srebrenica, als onderdeel van hun 'Terugkeerreizen'.

Eva werkt bij de HTF als studiebegeleider, mentor en examencommissielid.

𝗟𝗲𝗲𝘀 𝗵𝗮𝗮𝗿 𝗲𝗶𝗴𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗵𝗮𝗮𝗹 𝗵𝗶𝗲𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿 𝘃𝗶𝗮 𝗱𝗲𝘇𝗲 𝗹𝗶𝗻𝗸:
https://www.linkedin.com/posts/evastor_ik-moest-mezelf-vaker-knijpen-of-het-werkelijk-activity-7203417748767490048-kDeG?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Op woensdagavond 5 juni kwamen de eerstejaars samen met hun mentor Charly Bos om de kunst van het debatteren te oefenen. Ze stonden in twee rijtjes opgesteld: voor en tegen de prikkelende stelling "Moeten er aparte scholen komen voor slimme kinderen?"

De studenten brachten argumenten naar voren, wisselden van rij na elk argument, en moesten zo steeds van standpunt veranderen. Vragen zoals "Wat is slim?" en "Waarom zijn er überhaupt nog scholen?" zorgden voor levendige standpunten die soms van hort naar her gingen.

Het was een enorm leuke en leerzame avond. Iedereen hield zich goed staande. Debatteren kun je leren!

Leerlijn filosofische vaardigheden

Tijdens zowel de bachelor- als de masteropleiding van de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie spelen vaardigheden een belangrijke rol. Dit noemen we de LEERLIJN VAARDIGHEDEN. Vaardigheden zijn de praktische vertaling van de meer abstract geformuleerde competenties (zie Studiegids), die de eindtermen van de opleidingen vormen. Vaardigheden zijn belangrijk bij de HTF, omdat de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie beroepsopleidingen aanbiedt. Bij die opleidingen gaat het erom filosofie toe te passen in de beroepspraktijk. Daarvoor zijn vaardigheden, zowel algemene als filosofische, van cruciaal belang. Het draait bij de HTF niet alleen om het verwerven van kennis en inzicht, maar ook om de vaardigheid die kennis en dat inzicht toe te passen in de praktijk.

Welke vaardigheden?

In de vernieuwde vaardighedengids behandelen we de volgende vijf vaardigheden:

1. Conceptueel Denken

2. Schrijfvaardigheid

3. Argumenteren

4. Leesvaardigheid

5. Spreekvaardigheid

Een toenemende beheersing van deze vaardigheden gaat gepaard met een succesvolle afronding van je studie aan de HTF.

1) Conceptueel Denken

Denken is de core business van filosofen. De geschiedenis van de filosofie kun je opvatten als de geschiedenis van het denken. Je kunt op veel verschillende manieren denken: peinzen, mijmeren, (dag)dromen, piekeren, fantaseren etc. Maar dat is niet allemaal filosoferen. Filosoferen is: een kritische, systematische vorm van denken over de grote(re) of diepe(re) vragen, vanuit een oprechte verwondering. Conceptueel denken is daarbinnen als het ware het motorblok: het gaat om concrete conceptuele denkstappen die je zet, door begrippen op te sporen, te ontrafelen en te verbinden met andere concepten. Het is een rationele bezigheid, met vastomlijnde denkstappen, waar ook creativiteit en persoonlijke engagement bij komt kijken. Het is in ieder geval een vaardigheid waar je door veel oefenen beter in kunt worden.

2) Schrijfvaardigheid

Deze vaardigheid is stevig verankerd in het curriculum van de HTF. Hoe goed je ook hebt leren denken (de primaire vaardigheid van de Toegepast Filosoof), je hebt daar pas wat aan als je in staat bent het resultaat van dat denken met anderen te delen. Dat doe je door middel van taal, vaak geschreven taal. Daarom dien je als HTF-student over een meer dan gemiddelde schrijfvaardigheid te beschikken. Het curriculum van de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie bevat vier modules Schriftelijke Taalvaardigheid, gericht op spelling, grammatica, schrijfvaardigheid, stijlfuguren en het ontwikkelen van een eigen schrijfstijl, . Om eventuele achterstanden in schrijfvaardigheid te repareren, worden door de HTF bijspijkertrajecten-op-maat aangeboden.

3) Argumenteren

Argumenteren is een basale vaardigheid voor een Toegepast Filosoof. Meer dan in andere wetenschappen draait het in de filosofie om goed argumenteren. De filosofie is geen empirische wetenschap en moet het hebben van de kracht van argumentatie. Bij de HTF besteden we daarom veel aandacht aan goed argumenteren. Bij veel filosofische vaardigheden en tijdens de colleges wordt argumenteren impliciet geoefend. Tijdens de studiebegeleidingsuren kun je samen studiegenoten je argumentatieve vaardigheden expliciet oefenen en verbeteren.

4) Leesvaardigheid

Een goede leesvaardigheid vormt de sleutel tot elke wetenschappelijke discipline, dus ook tot de filosofie, die voornamelijk uit een verzameling 10 teksten bestaat. Filosofische teksten onderscheiden zich sterk van andere teksten: ze hebben vaak een hoog gehalte aan informatie en argumenten, en zijn vaak verweven met maatschappelijke en culturele ontwikkelingen en andere filosofische theorieën en teksten. Ze zijn dus zowel rijker als ingewikkelder en minder toegankelijk. Bovendien houden veel filosofen zich doorgaans niet aan de conventies en regels van een betoog: ze schrijven geen helder gestructureerde teksten met een kop, middenstuk, staart en een handige samenvatting. Om filosofische teksten te doorgronden is leesvaardigheid van cruciaal belang en die ontwikkel je vooral door ‘vlieguren’ te maken: door uren met filosofische teksten in de weer te zijn. In dit hoofdstuk tref je verschillende leesstrategieeën en -methoden aan, die helpen om met primaire filosofische teksten om te gaan. Ook is er aandacht voor het verwerken van teksten tijdens en na het lezen. Leesvaardigheid speelt in de hele opleiding en de daaropvolgende beroepspraktijk een cruciale rol.

5) Spreekvaardigheid

Spreekvaardigheid (waaronder ook presentatievaardigheden) is voor een Toegepast Filosoof van groot belang. Deze vaardigheid komt ook in het reguliere curriculum aan de orde en wel bij modules Filosofische Vaardigheden en bij de modules Retorica en Narrativiteit. Ook zal bij verschillende colleges gevraagdworden om een korte presentatie of voordracht te houden. Tijdens de studiebegeleidingsuren bestaat de mogelijkheid om je spreekvaardigheid onder begeleiding van een docent of docent-assistent extra te oefenen met studiegenoten.

Zijn er vragen over de vaardigheden die bij de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie centraal staan? Neem, dan contact op met dir. Onderwijs Paul Teule.

Filosofisch wandelen met een vraag. Loop je met ons mee?

“What day is it,?” asked Pooh.
“It’s today,” squeaked Piglet.
“My favorite day,” said Pooh.

Welkom op zondag 23 juni 2024 in Nijmegen

Dobbelmannweg 7b , 6531 KT 

Programma

13:00 uur inloop 

14:00 uur close-reading korte tekst uit Wat we gemeen hebben van Thijs Lijster

14:45 uur formuleren van een vraag

15:15 uur filosofische wandeling 

17:00 uur afsluiting van de middag 

Wat heb je met de vraag gedaanWat heeft de vraag met jou gedaan

Notities voor het wandeldagboek…… 

Voor wie wil: nazit met potluck tot 19:00 uur 

Laat voor 14 juni a.s. weten als je komt en of je bij de nazit wilt zijn: niskeverweij@live.nl

M 0618120942

Beelden en beeldschermen

HTF-alumnus Barbara Passchier schreef een essay n.a.v. het thema van de Maand van de Filosofie: chaos.

'Als kind kon ik goed begrijpen dat mensen kwaad waren: er was honger, armoede en Spanje wilde de baas spelen. De kerkleiders zaten er warmpjes bij en hielden de mensen graag arm en dom. Ik kon me niet voorstellen hoe het was om je laatste geld te besteden aan een aflaat (getuigschrift dat je zonden waren vergeven), uit angst voor het hiernamaals, terwijl je toekijkt hoe de priester er steeds rijker van wordt. (Inmiddels realiseer ik me dat ook ik geld uitgeef aan onnozele dingen waar slechts enkelen rijk van worden). Er moest iets aan veranderd worden en mensen zoals Erasmus (voorzichtig en van binnenuit) en Luther (direct en openlijk) zetten zich daarvoor in. Maar ik vroeg me waarom al die mensen het nodig vonden alles kort en klein te slaan en elkaar uit te moorden. Zonder de beeldenstorm zou er veel meer van de kunst en cultuur uit die tijd bewaard zijn gebleven.

Soms, als ik de berichten en discussies lees over zwarte piet, trans personen, abortus, het aantal letters bij LHBTIQ+, de uitspraken van Johan Derksen, het herschrijven van klassiekers, wie er wel of niet een gedicht mag vertalen, wie er gecanceld wordt, wie de macht heeft over social media, wie er boos mag zijn en wie er dankbaar moet zijn, dan denk ik nog wel eens aan de beeldenstorm en de protestanten. Een storm op mijn beeldscherm.'

'Neiman stelt dat woke draait om de emoties die welbekend zijn aan de linkerkant van het politieke spectrum: de zorgen om gemarginaliseerden, de verontwaardiging over onderdrukking, de vastberadenheid om historische misstanden recht te zetten, maar dat het gebaseerd is op een aantal filosofische aannames, van onder andere Michel Foucault, die de progressieve doelen ondermijnen.(12) Foucault ziet af van de idee van ‘de mens’ en stelt dat rechtvaardigheid niet werkelijk bestaat, maar slechts een volgend machtsmechanisme is. Hij gelooft evengoed niet in vooruitgang. Elke poging daartoe leidt tot een nieuwe vorm van onderdrukking. Maar hoe kun je strijden voor een betere positie voor gemarginaliseerden, als je nog helemaal geen enkele vooruitgang hebt gezien in de geschiedenis? (13) Zo kom je uit bij het nihilisme waar eerder de liberalen van beschuldigd werden. Vooruitgang betekent overigens niet een technische of economische vooruitgang, maar dat mensen samen een substantiële verbetering van het leven kunnen voortbrengen. Niet alles wat er gebeurt is progressie, maar progressief links gelooft volgens Neiman wel dat het in principe mogelijk is. (14) Ik denk dat ik daar zelf, ondanks dat ik een enorme pessimist kan zijn, het meest moeite mee heb als ik kijk naar de beeldenstorm of het fenomeen ‘cancelen’; dat het (in eerste instantie) niet zozeer leidt tot een verbetering van de moraal en de maatschappij in zijn geheel, maar tot een omkering van de rollen. In het filosofisch Kwintet zegt Bas Heine dat het logisch is dat je je verenigt op basis van de kenmerken waar je op achtergesteld wordt in de samenleving, maar de vraag is wat je er dan vervolgens mee doet. Hij citeert een bekende activist die aan hem vertelde; “van mijn medestanders wil de helft dat het beter wordt, de andere helft wil wraak.”

Download het hele essay ⬇️

Barbara sluit haar essay af met de woorden: 'In mijn opleiding tot sociaal pedagogisch hulpverlener heb ik geleerd dat een waarom-vraag aanvallend kan over komen. Die opleiding heb ik niet afgemaakt. Mijn opleiding tot toegepast filosoof heb ik wel afgemaakt. Want wat is er nou leuker en belangrijker dan voor een beetje chaos te zorgen en tot vervelens toe blijven vragen: waarom doen we dit, waarom werkt dit zo, waarom vinden we dit normaal?'

Lees HIER meer over Barbara en reageer op haar essay.

Cultural-Wars-Barbara-PasschierDownloaden

De HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie werkt samen met het Socratisch Café Utrecht om de aandacht voor het filosofische gesprek te versterken. Op 15 mei is het thema: Controle.

Moet je de teugels wat strakker aanhalen of juist laten vieren?

Deze vraag komt terug bij het opvoeden van kinderen, het africhten van een hond, het samenwerken met collega’s en het plannen van een vakantie en is de aanleiding voor menig conflict.

Een van de meest succesvolle Disney-liedjes geeft een duidelijk antwoord op deze vraag: Let It Go! Heeft prinses Elsa uit Frozen gelijk? Moeten we ’t loslaten? En wanneer? Deze vragen zijn niet zo eenvoudig te beantwoorden. De vraag naar controle is daarom ook wel een van de meest fundamentele vragen in de filosofie. Wanneer controleer je iets? Is het goed om de controle te hebben? En kun je überhaupt iets buiten jezelf controleren of is dat slechts een illusie?

Wanneer ben je de controle kwijt? En wat ben je dan precies kwijt?

Dit Socratisch Café onderzoeken we verschillende situaties waarin controle een belangrijke rol speelt. Het doel is om meer inzicht te krijgen in deze situaties en wat we nou onder controle verstaan.

Zet het in je agenda en kom langs!

>> Je hoeft je niet vooraf aan te melden om mee te doen! <<

Op 18 mei houdt De Vrije Gedachte de Vrijdenkersdag 2024 in De Balie in Amsterdam, waarbij verschillende perspectieven op transgenderschap worden gedeeld. Rosalie van der Broeck is essayist en transgender en zal een lezing verzorgen. Martin Harlaar schreef het boek Het Gender-experiment en zal naar aanleiding daarvan spreken over de vraag: doet biologie er in deze tijd nog toe? HTF-student Sander Gilling schreef het boek Ik Had Een Zoon en zal daarover worden geïnterviewd door DVG-bestuurslid Bart Collard. Floris van den Berg is uw dagvoorzitter.

Meer info en aanmelden>

© HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. 2024
Webdesign: SaffrieDesign
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram