info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl
+31(0)6 43438008

Op 22 maart 2023 studeerde Iris van Abeelen af in de afstudeerrichting Bestuur, Economie en Duurzaamheid. Iris werkt sinds 2006 als danstherapeute in de psychiatrie. Steeds vaker hoorde zij in de media de opmerkelijke uitspraak: ‘De GGZ is ziek.’ Tezamen met haar eigen verwondering over de gang van zaken in de sector was dit aanleiding om in de filosofie op zoek te gaan naar helderheid over wat er gaande is en naar wat zij zelf kan bijdragen aan genezing van die vermeende ‘ziekte’.

- De zoektocht naar de kwalijke effecten van de marktwerking in de zorg én het verlangen van leidinggevenden om ethisch verantwoord te handelen -

Haar zoektocht leidde naar de kwalijke effecten van de marktwerking in de zorg maar ook naar het verlangen van leidinggevenden om ethisch verantwoord te handelen. In haar afstudeertraject onderzoekt Iris, geïnspireerd door met name de filosofen Charles Taylor en Michael Foucault, alsmede de danser/bewegingsonderzoeker Rudolf Laban, wat ‘doorleefd bewegen’ bijdraagt aan de ontwikkeling van ‘morele sensitiviteit’. Ze ontwierp een praktijkoefening waarin de leidinggevende zijn of haar authentieke standpunt kan ervaren. Het beroepsproduct, getiteld Pleidooi voor doorleefde beweging in de GGZ. Van ding naar menselijke levensstroom werd door de opdrachtgever enthousiast ontvangen. In het eindgesprek werd Iris over haar onderzoek bijzonder stevig aan de tand gevoeld. De sterke en zwakke plekken in de onderbouwing en de uitvoering van het onderzoek werden goed zichtbaar en gaven als resultaat het eindcijfer 7. Iris past het filosofisch denken nu onder andere toe als lid van de Ondernemingsraad van de GGZ-instelling waar zij werkt.

Tim Kooijman durfde het aan: hij startte in 2014 zijn opleiding in de eerste groep van de toen nog onbekende HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie. Hoe past hij filosofie toe in de dagelijkse praktijk?

Tim Kooijman werkt als zelfstandige copywriter, tekstschrijver en communicatiespecialist. Hij werkte in communicatie voordat hij aan zijn studie begon, en nu heeft hij ook van tekstschrijven zijn werk gemaakt. ‘Ik gebruik filosofie wel in mijn werk, maar niet zo expliciet, het gaat eerder om de manier waarop ik naar teksten kijk en met het schrijven omga. Ik denk dat die andere manier, die ik van filosofie heb geleerd, mij een meerwaarde geeft - mijn opdrachtgevers merken het wel op.

'Die filosofische basiskennis neem ik duidelijk mee, het belang van gestructureerd redeneren en de wetenschap hoe waardevol het is als je dingen op andere manieren kunt zien.’

Het gaat daarbij om een combinatie van verschillende vaardigheden: Goed kunnen luisteren en vragen stellen; dat probeer ik althans te doen. Een boodschap kunnen verwoorden. Bewust zijn van wat woorden en teksten kunnen doen, weten dat ze ertoe doen en dat ze gevolgen kunnen hebben. ’Maar ook de sociale vaardigheden zijn belangrijk, je doet het tenslotte niet alleen! Die filosofische basiskennis neem ik duidelijk mee, het belang van gestructureerd redeneren en de wetenschap hoe waardevol het is als je dingen op andere manieren kunt zien.

Barbara Passchier was één van de eerste studenten bij de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie en studeerde als tweede af. Hoe past ze filosofie toe in de dagelijkse praktijk?

'Ik vind het belangrijk om mezelf te durven bevragen over wat ik aan het doen ben, en een filosofische basis helpt daarbij.'

Barbara Passchier is Pedagogisch medewerker bij SKDD Kinderopvang. ‘Ik ben eerst een tijdlang beleidsmedewerker geweest bij een particuliere kinderopvangorganisatie, maar daar kon ik niet zoveel toegepaste filosofie in kwijt. Ik ben daar na een jaar weggegaan, het kantoor- en beleidswerk paste niet zo goed bij mij. Nu organiseer ik veel activiteiten en werk ik thema’s uit bij een andere Kinderopvangorganisatie. Het is een grote locatie, die zo’n 70 kinderen per dag opvang biedt. Mijn werk is praktijkgericht, maar ik vind het belangrijk om mezelf te durven bevragen over wat ik aan het doen ben, en een filosofische basis helpt daarbij. Ik ben steeds op zoek naar wat van waarde is. Wanneer heeft opvang echt een meerwaarde? Maakt het uit wat voor een baan de ouders hebben? Kinderopvang wordt steeds meer georganiseerd en geregeld en daardoor heb je alleen maar minder tijd voor kinderen. Ik vind dat we in de kinderopvang soms even een pas op de plaats moeten zetten, of zelfs naar achter, om te zien wat werkelijk van waarde is, waar we prioriteiten moeten stellen en waar we energie in moeten steken.’

© HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. 2023
Webdesign: SaffrieDesign
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram