info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl
+31(0)6 43438008

Renate Buls rondde in 2016 de lerarenopleiding Maatschappijleer af en doorloopt momenteel de premasters Filosofie en Onderwijskunde. Sinds vijf jaar werkt ze in het nieuwkomers onderwijs. Hier geeft ze lessen Burgerschap aan jongeren tussen de 12-18 die weinig tot geen Nederlands spreken. Daarnaast is ze bezig met het ontwikkelen van lesmateriaal voor deze doelgroep. Verder is Renate betrokken bij het netwerk Burgerschap van de VO-Raad. Namens het nieuwkomersonderwijs neemt ze deel aan de klankbordgroep van ProDemos. In 2019 heeft Renate de Hermen J. Jacobsprijs gewonnen. Dit is een prestigieuze onderwijsprijs die eens in de vier jaar wordt uitgereikt voor het beste idee voor een minderheidsgroep in het onderwijs. Renate is bij de HTF werkzaam binnen de vakgroep Onderwijs.

Johan Eikelenboom studeerde Sociaal Pedagogische Hulpverlening en deed werkervaring op als sociotherapeut in de forensische jeugdpsychiatrie en als pedagogisch medewerker in de jeugdzorg. Johan haalde zijn eerstegraads lesbevoegdheid tijdens de masteropleiding leraar humanistisch vormingsonderwijs en levensbeschouwing. Johan volgde tevens de training Persoonlijk Leiderschap (PL), de beroepsopleiding tot Eclectic Coach en de training Communicatie en Sociale Gedragsstijlen (CSG). Johan werkte jarenlang fulltime als hogeschooldocent bij de opleiding pedagogiek en werkt daar sinds 2019 parttime i.c.m. coachingsactiviteiten van o.a. studenten. Bij de HTF is Johan docent binnen de vakgroep Onderwijs.

Sandra Geelhoed (1969) studeerde Sociologie aan de Universiteit Utrecht. In 2007 promoveerde Sandra aan de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Sandra is gespecialiseerd in narratief onderzoek en werkt vanuit een actor benadering aan thema’s op het grensvlak tussen cultuur en politiek. Sandra geeft les in de Master Community Development en minor Media en Cultuur aan de Hogeschool Utrecht. Als senior-onderzoeker werkt zij binnen het Horizon 2020 project COSIE aan het gebruik van storytelling en community reporting methoden om de lijn arbeid en inclusie te bestuderen en vorm te geven. Verder is zij een van de aanjagers van het Kennis Netwerk Narratief Verantwoorden in het Sociale domein. Momenteel is Sandra bestuurslid bij de Stichting Vredeswetenschappen en heeft zij zitting in het International Advisory Board van het tijdschrift Cross Sections. Ook heeft zij een eigen bedrijf Yellow Hat Jack, voor sociale en culturele projecten. Bij de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie is Sandra docent Onderzoekskunde binnen de Bachelor- en (Pre)master.

Paulien heeft Wijsbegeerte aan de UvA gestudeerd is leerkracht in het basisonderwijs. Ze filosofeert met kinderen, jongeren, ouders en senioren en deed de Beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren op de ISVW. Sinds 2018 is zij actief bestuurslid van het platform voor kinderfilosofie, Centrum Kinderfilosofie Nederland. Bij de HTF is Paulien docent binnen de vakgroep Onderwijs.

Martijn Janssen (1995) behaalde de master Praktische Filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De Post-Master tot eerstegraads docent filosofie rondde hij af bij Tilburg University. Zijn filosofische expertise is (meta-)ethiek, wijsgerige antropologie en filosofie van de persoonlijke vorming. Zijn filosofische expertise is (meta-)ethiek, wijsgerige antropologie en filosofie van de persoonlijke vorming. Martijn geeft les in filosofie en mediawijsheid aan het Veluws College Walterbosch te Apeldoorn. Bij de HTF is Martijn werkzaam als coördinator van de afstudeerrichting Onderwijs (docentopleiding Filosofie en Burgerschap) en docent.

Niske Verweij (1959) studeerde Sociale Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft zich gespecialiseerd in de Mentaliteitenleer van prof. Dr. P.C. van der Griend. In dit kader heeft zij toegepast onderzoek gedaan en gepubliceerd in diverse vakbladen. Bij de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden heeft zij in 2015 de beroepsopleiding tot Filosofisch Practicus afgerond. Niske is sinds 2008 als docent-onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Ecologische Pedagogiek in Amersfoort. Bij de HTF geeft zij de module ‘Werken aan Vrijheid’, in het licht van de wijsgerige antropologie van Erich Fromm, Pieter van de Griend en Baruch Spinoza. Zij is docent binnen de vakgroep onderwijs. Tevens vervult Niske sinds april 2022 de rol van Vertrouwenspersoon.

Marianne Vonder studeerde Filosofie en Educatie aan de RUG Groningen. Marianne werkte als docent Filosofie bij o.a. NSG Groenewoud Nijmegen, Reggesteyn Nijverdal & Rijssen, OSG Sevenwolden Heerenveen en werkt momenteel bij het Stad & Esch Lyceum Ze is 'kartrekker'van de werkgroep Burgerschap, werkgroep onderwijsvernieuwing en is LIO vakcoach. Daarnaast is Marianne ontwikkelteamlid Burgerschap – Curriculum.nu (Curriculumherziening in opdracht van het ministerie OC&W). Marianne is bij de HTF docent binnen de vakgroep Onderwijs.

© HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. 2023
Webdesign: SaffrieDesign
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram